Du går nu igenom arkiven för ränteskillnadsersättning.

Handelsbanken pudlar – tar bort straffavgift

3 mars, 2017 i Ekonomi

De senaste veckorna har Svenska Dagbladet rapporterat om att Handelsbankens kunder tvingas betala en straffavgift för att flytta rörliga lån. Något som fått flera kunder att reagera. Nu backar banken – och tar bort avgiften, skriver Expressen. – Med anledning av artikeln uppstod det en diskussion bland kontoren, särskilt på det fåtal som tog ut avgiften. Det ledde till att de beslutade att inte ta ut ränteskillnadsersättning på tre-månaderslån, säger Mats Olsson på bankens pressavdelning till SvD. Danske bank har tidigare uppgett för SvD att de också tar ut en avgift om man vill lösa ett lån som är bundet på tre månader – alltså det som vanligtvis kallas ett rörligt lån. Men deras pressavdelning uppgav sedan att även de kommer att sluta med den typen av avgift. Till artikeln >>

Krönika: Bunden ränta kan bli ditt livs dyraste försäkring

7 september, 2015 i Ekonomi

Att följa det vanliga rådet och binda en del av ditt bolån kan bli ett dyrt misstag. Det menar Carolina Neurath i en krönika. ”Men det finns ett rätt torrt, men viktigt, ord som rådgivaren inte gärna sätter upp på en skylt framför dig: ränteskillnadsersättning. Den nöjda bolånetagaren sålde sin lägenhet, med sitt bundna lån, några år senare och fick betala 60 000 kronor i just ränteskillnadsersättning. Det vill säga kompensationen för ett brutet lån. Personen i fråga var därefter, milt uttryckt, inte lika nöjd. Att det kunde bli så dyrt hade rådgivaren inte varnat för”, skriver hon. Till artikeln >>

Så mycket billigare löser du bolånet

11 mars, 2015 i Ekonomi

Nya regler gör det billigare att lösa bundna bolån. Nu kan du enkelt räkna ut hur mycket det skulle kosta för dig, skriver Privata Affärer. När du löser ett bundet bolån i förtid måste du betala en avgift till banken, så kallad ränteskillnadsersättning. Förra året ändrades reglerna för hur man beräknar ersättningen – till fördel för dig som är bankkund. Konsumenternas bank- och finansbyrå har tagit fram en ny kalkyl där du själv kan beräkna vad det kostar att lösa ett bolån i förtid, enligt både de gamla och nya reglerna. Du fyller bland annat i din ränta, skuld och bindningstid. Ett lån på 2 miljoner kronor, 1,6 procenst ränta och tre års bindningstid visar sig kosta 16 900 kr att lösa nu, jämfört med 39 300 kronor tidigare. De nya reglerna gäller för alla lån som har bundits efter den 1 juli 2014. Det gäller även lån som tagits tidigare men där bindningstiden ändrats vid det datumet eller senare. Till artikeln >>

Swedbank binder om bolån automatiskt

27 januari, 2014 i Ekonomi

Tidigare bands bolån om automatiskt om inte kunden hörde av sig, vilket ledde till att kunderna satt fast i fasta bolån som de kanske egentligen inte ville ha. Tre av fyra storbanker har ändrat rutinerna – likaså flera mindre banker – och kunder som inte hör av sig läggs om på tremånadersräntan. Men Swedbank har kvar gammal praxis, skriver SvD. Banken anser att den information man skickar ut räcker. Läs mer >>

Konkurrensverket kräver enklare bankbyte

18 juni, 2013 i Ekonomi

Konkurrensen på den finansiella tjänstmarknaden är svag och måste bli bättre. Det konstaterar Konkurrensverket i en ny granskning och föreslår en rad åtgärder för att stärka konsumentens ställning, skriver SvD. Enligt generaldirektör Jan Sjöblom bör det skapas mer effektiva regler som ger konsumenterna verklig möjlighet att spela ut banker och fondbolag mot varandra. Fri flytt mellan fondsparkonton och investeringssparkonton, ändrad ränteskillnadsersättning och en begränsning av bankernas möjlighet att erbjuda paketerbjudanden föreslås. – Vi tycker inte att det är tillräckligt tydligt på den svenska marknaden vad kunden betalar för när de erbjuds att bli helkunder i en bank. Det är som att köpa en korg mat men bara får slutpriset, aldrig styckepris, säger Sjöblom. Till artikeln >>

Nytt förslag gör det gratis att dumpa bundna lånet

18 juni, 2013 i Ekonomi

Ett nytt lagförslag gör att man i många fall kan hoppa mellan bundna räntekontrakt – utan att det kostar. ”Jag tror att bankerna kommer att sätta i halsen när de ser det här”, säger Stefan Yard som är professor i företagsekonomi, skriver DI. Att lösa ett lån kommer inte att kosta någonting – utom vid stora räntefall. Det gäller på löptider från tre år och uppåt vid dagens nivå på bostadsobligationsräntor om man gör antagandet att låneräntorna är oförändrade. Den som har bundit sin ränta kan under dessa villkor samtidigt fortsätta jaga bättre villkor eller förhandla om räntan i takt med att marknadsräntorna sjunker. Till artikeln >>
Se också SBAB:S blogginlägg om hur förslaget fungerar >>

Rättvisare regler vid förtidslösen av bostadslån

17 juni, 2013 i Ekonomi

När en låntagare vill säga upp ett bundet bostadslån i förtid har långivaren rätt att ta ut en ersättning. Den nuvarande metoden för att räkna ut ersättningens storlek har kritiserats eftersom den ofta blir hög och därmed kan försvåra bankbyte för konsumenter. I en departementspromemoria föreslås en ändring av beräkningsmetoden för att skapa förutsättningar för en mer rättvis ersättning, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. – Förslaget innebär en mer konsumentvänlig modell som ändå leder till ett balanserat utfall för bankerna. Modellen syftar till förutsägbarhet och transparens för bolånetagarna, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Till artikeln >>

Så lätt byter du bank

27 maj, 2013 i Ekonomi

Är du missnöjd med din boränta – byt bank. I Sverige är det oftast mycket lätt – den nya banken gör nästan hela jobbet inom tre vardagar, skriver SvD. Många bolåntagare som inte har rörlig ränta kan dock behöva invänta rätta tillfället, annars blir bankbytet en dyr affär. Annat som kan sätta en käpp i hjulet för de annars så smidiga bankbytena är om ett konto har tecknats gemensamt av två personer. I så fall måste kontot också avslutas gemensamt. Till artikeln >>

Krönika: Frikostig utlåning kan bli fälla för unga

13 maj, 2013 i Ekonomi

Mindre kreditvärdiga låntagare som har lockats in i höglånefällan börjar bli vardag i Sverige. Bluestep är bara ett i mängden av mindre snabbväxande låneinstitut med vidlyftig utlåning. I marknadsföringen framgår att man ser mellan fingrarna på låntagare med betalningsanmärkningar, som inte har fasta inkomster eller går på studiestöd. Med andra ord, inte sällan ungdomar, skriver Carolina Neurath i SvD. Bolag som Bluestep är krasst beroende av en strid ström personer med betalningsanmärkningar. Och det ordnar sms-lånebolagen enkelt med sina ockerräntor. Till artikeln >>

Ändrad ränteskillnadsersättning dröjer

26 december, 2012 i Ekonomi

Peter Normans löfte om billigare bankbyten har lags på is. Orsaken är trassel i EU, skriver DI. Samtidigt pekar uppgifter på att bankbytet också med det nya förslaget kan komma att kosta hundratusentals kronor. Det var i augusti som finansmarknadsminister Peter Norman lovade en för kunderna mer rättvis ränteskillnadsersättning när man löser bundna bolån i förtid. Till artikeln >>