Du går nu igenom arkiven för regeringen.

Regeringen vill se mer bio i tanken

20 mars, 2017 i Motor

Transportsektorns utsläpp ska minska och användningen av biodrivmedel ska öka. Därför presenterar regeringen ”Bränslebytet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande, rapporterar TT. Regeringen föreslår en reduktionsplikt som gör att bensinbolagen med start nästa år gradvis måste blanda i mer biodrivmedel i bensin och diesel. Redan i dag blandas biodrivmedel in i det som tankas, mer så i diesel än i bensin. Syftet är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från transporter och styra bort från fossilbränsle. År 2030 är målet att motsvarande hälften av varje liter bensin och diesel ska vara biodrivmedel. Det är världens hittills mest ambitiösa reduktionsplikt, enligt Isabella Lövin. Samtidigt föreslår regeringen att vissa biodrivmedel även framöver ska vara fria från skatt. Och energiskatten på E85 och B100 (Fame) ska tas bort. Både Lövin och Andersson säger att det inte ska blir dyrare för bilisterna att tanka, åtminstone inte inledningsvis. För de flesta bilägare ska ökad inblandning inte innebära några problem, enligt Lövin. Men bensinbilar, särskilt äldre, klarar inte mer än en begränsad del inblandning. Till artikeln >>

Sverige sårbart – ”Vi behöver producera mer mat”

6 februari, 2017 i Livsmedel

Tomma hyllor i grönsaksdisken och tredubblade priser. Det har varit situationen i många matbutiker i landet den senaste tiden. Det beror på dåligt väder i länder som vi importerar färska grönsaker från nu när det inte är säsong i Sverige, skriver P4 Sjuhärad. En sårbarhet menar Oskar Lorentzon, rådgivare på Lokalproducerat i väst. – Sedan 50-talet har vi monterat ner vår egen livsmedelsproduktion, nu ser vi effekterna. Nu är det dags att montera upp igen, säger han. Även regeringen ser sårbarheten och nyligen presenterade de ”En livsmedelsstrategi för Sverige”. I den ingår att stärka svensk livsmedelsproduktion och öka graden på självförsörjande. Exakt hur är i strategin oklart. Problemet i Sverige är att lönsamheten är dålig, det är dyrare att producera mat här och producenterna har svårt att konkurrera mot den billigare, importerade maten. I Finland har man lyckats lyfta lokalproducerad mat till en omsättning på omkring 300 miljoner under 2016. Det sker genom så kallade Reko-ringar där producenter säljer direkt till konsumenterna via slutna Facebook-grupper, utan mellanhänder. Det gör också att producenten fått ökad makt gentemot handlarna. Till artikeln >>

Debatt: Säkra tillgången på kontanter

16 augusti, 2016 i Ekonomi

Allt fler svenskar väljer att använda sig av digitala betaltjänster, skriver finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund tillsammans med riksdagsledamoten Marco Venegas i en debattartikel i EK. Men alla vill eller kan inte använda sig av digitala sätt att betala. Övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste därför ske i en takt så att ingen lämnas efter. Idag ser vi hur många bankkontor slutar att erbjuda sina kunder möjligheten att sätta in och ta ut kontanter. Det finns skäl att vara bekymrad över den utvecklingen. Regeringen har därför bjudit in representanter för banksektorn till diskussioner under hösten om vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter. Vi förutsätter att bankerna tar sitt ansvar i frågan och ser till att deras kunder kan fortsätta använda kontanter. Till hösten kommer regeringen även att tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen kommer bland annat få i uppdrag att se över Riksbankens ansvar för kontanthanteringen. Till artikeln >>

Id-kapningar kriminaliseras

12 februari, 2016 i Bedrägeri

Allt fler svenskar råkar ut för att få sin identitet kapad. Regeringen har torsdagen den 11 februari beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – olovlig identitetsanvändning. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. – Att ta över en annans identitet är inte straffbart i dag. Regeringen täpper nu till en lucka i lagstiftningen genom att kriminalisera ett vardagsbrott som vi ser ökar för varje år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. – Vi har valt att gå längre med lagförslaget än vad som först var tänkt. Den som förföljer en person genom bland annat id-kapning kommer även att kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna är ett led i en upprepad kränkning av personens integritet, fortsätter Morgan Johansson. För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Till pressmeddelandet >>

Regeringen föreslår stärkt konsumentskydd för semesterboenden

26 januari, 2016 i Konsumenträtt

Konsumenter som ingår en särskild typ av avtal om boenderabatter för sina semesterboenden ska få en ökad rätt att säga upp sitt avtal. Det föreslår regeringen i en proposition, skriver man i ett pressmeddelande. Förslaget innebär att konsumenter som har ingått en särskild typ av avtal om boenderabatter för sina semesterboenden får rätt att säga upp avtalet vid en något tidigare tidpunkt än i dag. Därigenom stärks konsumentskyddet. Ändringen ska säkerställa att svensk rätt står i överensstämmelse med ett EU-direktiv på området. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. Till pressmeddelandet >>

Regeringen skjuter till 150 miljoner för att stödja solkraft

4 maj, 2015 i Ekonomi, Miljö

För fjärde året i rad fördubblas den installerade solcellskapaciteten i Sverige och producerar nu tillräckligt för 3 300 svenska eluppvärmda villor, visar ny statistik från Energimyndigheten. Samtidigt ligger Sverige långt efter ledande länder som Italien och Tyskland, skriver SvD. Myndigheten förväntar sig dock att den starka trenden kommer att fortsätta framöver. Bakom utvecklingen finns flera starka drivkrafter. För det första har priserna på solceller rasat globalt, mycket tack vare stora satsningar på tekniken i Tyskland och Kina de senaste åren. För det andra trädde en skattereduktion för privatpersoner som installerar solceller i kraft i början av året. Privatpersoner som levererar el till nätet får, genom skattereduktionen, 60 öre extra per kWh utöver ersättningen de får från elhandlaren. Dessutom meddelade regeringen i samband med vårbudgeten att de avsätter ytterligare 150 miljoner kronor för att subventionera solkraft. Till artikeln >>

Strängare krav på snabblåneföretagen

23 april, 2015 i Ekonomi

Regeringen tillsätter en utredning som ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. Utredningen ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter. Syftet med uppdraget är att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning. Johan Löfstrand (S), vice ordförande i Civilutskottet, har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016. Till artikeln >>

Nej till lagändring om andrahandsbiljetter

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Socialdemokraterna vill reglera andrahandsförsäljningen av konsertbiljetter, skriver GP. - Det krävs en lagstiftning mot den här typen av biljettocker. I andra länder finns det lagstiftning som skyddar konsumenterna från den här oseriösa handeln. säger Morgan Johansson (S)ordförande i riksdagens justitieutskott. Socialdemokraterna författade för två år sedan en riksdagsmotion i ärendet, som dock avslogs, och kan inte heller hoppas på någon ändring ifall Alliansen fortsätter regera efter höstens val. Detta då konsumentministern Birgitta Ohlsson säger nej till lagändring och lägger ansvaret på branschen. – I dagsläget är det inte aktuellt att ändra på reglerna. Vi lyssnar självklart på berörda aktörer och förväntar oss agerande från branschen, säger hon. Läs mer >>

BRÅ ska ta fram ny kunskap om bedrägeribrott

4 mars, 2014 i Bedrägeri

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en kartläggning av bedrägeribrott. Detta sedan såväl antalet anmälda bedrägeribrott som den faktiska utsattheten ökat under senare år. ”BRÅ ska kartlägga bedrägeribrottslighetens omfattning och struktur, och att studera hur polisen och åklagarna arbetar med bedrägeribrott. I det ingår att belysa användningen av identitetsstölder vid sådan brottslighet. Brottsförebyggande rådet ska även lämna rekommendationer gällande rättsväsendets arbete mot bedrägeribrott och föreslå förebyggande insatser som inbegriper såväl rättsväsendet som andra samhällsaktörer.” skriver man. Senast december 2015 ska BRÅ redovisa uppdraget. Till pressmeddelandet >>

Höjda skatter från 2015

21 februari, 2014 i Ekonomi

När regeringens Anders Borg presenterade vårbudgetproposition igår stod det klart att många människor kommer omfattas av förändringar från 2015. Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 1 000 till 200 kronor för att sedan försvinna helt från 2016, skriver TT Höjd skatt på tobak, alkohol, bensin och fordon är andra förändringar som sker. Studenter får sänkt studiebidrag med 300 kronor samtidigt som lånedelen höjs med 1300 kronor. Läs mer >>