Du går nu igenom arkiven för Regeringskansliet.

Delningsekonomi På användarnas villkor

4 april, 2017 i Handel, Konsumenträtt, Miljö

Utredningen om användarna i delningsekonomin har överlämnat sitt betänkande ”Delningsekonomi på användarnas villkor” till regeringen, skriver Regeringskansliet. Utredningen har bland annat haft uppdrag att kartlägga de olika modeller för uthyrning och delning mellan privatpersoner, analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner och resonera kring om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns eventuella behov av författningsändringar. Utredningen föreslår bland annat att Konsumentverket får i uppdrag att informera och vägleda privatpersoner om vad delningsekonomiska transaktioner innebär. Läs mer >>

Bolund om skojeriet: ”Det är bedrövligt”

5 oktober, 2016 i Bedrägeri

Raseriet mot oseriösa telefonförsäljare har nu nått fram till regeringskansliet. Här sitter konsumentminister Per Bolund och lyssnar när svårt sjuke Sten-Olov luras teckna ett dyrt telefonabonnemang, skriver Expressen. Kanske hade Sten-Olov, 71, från Falun aldrig drabbats av den samvetslöse försäljaren från Svenska telebolaget om regeringen agerat snabbare för att stoppa oseriösa telefonförsäljare. Utredningen ”Behovet av ett stärkt konsumentskydd” föreslog att muntliga avtal måste bekräftas skriftligt för att gälla, och har legat på regeringens bord i 15 månader. Inget har dock skett. – Förslaget har varit ute på remiss och vi håller på och bereder ärendet i regeringskansliet, säger Per Bolund. – När det är komplexa frågor kan det ta lång tid och när det gäller lagstiftningsfrågor är det av stor vikt att de balanseras på ett bra sätt, säger han. Per Bolund ger ingen fingervisning om när regeringen är beredd att sätta ner foten och lägga ett förslag som ska stoppa telefonskojarna, men säger att han hoppas att det ska ske så fort som möjligt. Till artikeln >>

Paketreseutredningen delöverlämnad idag

2 september, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Paketreseutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att dels analysera det nya direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang och lämna förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt, dels att analysera dagens system för att ställa resegarantier och överväga vilka ändringar som kan behövas med anledning av de problem som framkommer vid analysen. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Det är den första delen som redovisas idag, den andra ska vara klar senast 30 november. Till pressmeddelandet >>

”Kraftfull satsning på konsumenterna i höstbudgeten”

22 september, 2015 i Allmänt

Regeringen gör i höstbudgeten en särskild satsning för att stärka konsumenternas ställning, skriver Regeringskansliet. Sammanlagt ökas budgeten för konsumentområdet cirka 17 miljoner kronor, en satsning som är förankrad med Vänsterpartiet. Pengarna ska användas till arbete för stärkt tvistlösning, förbättrat konsumentstöd och hållbarhetsarbete. ARN får ett permanent ökat anslag med 10,2 miljoner kronor för att underlätta tvistlösning mellan konsumenter och företag. Konsumentverkets anslag ökas permanent med 3 miljoner kronor per år från och med 2016 så att de kan göra konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument mer tillgänglig. Ideella konsumentorganisationer får en permanent ökning av anslaget för åtgärder på konsumentområdet med 1 miljon kronor. Till artikeln >>
—Det är glädjande att det nu har skett en permanent höjning av avslaget till civila samhället och den ideella konsumentrörelsen. Detta är starten på en ny, starkare och medborgarcentrerad konsumentpolitik och vi hoppas att det vi nu ser är ett trendbrott, säger Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter. Till artikeln >>

”Kraftfull satsning på konsumenterna i höstbudgeten”

21 september, 2015 i Allmänt

Regeringen gör i höstbudgeten en särskild satsning för att stärka konsumenternas ställning, skriver Regeringskansliet. Sammanlagt ökas budgeten för konsumentområdet cirka 17 miljoner kronor, en satsning som är förankrad med Vänsterpartiet. Pengarna ska användas till arbete för stärkt tvistlösning, förbättrat konsumentstöd och hållbarhetsarbete. Till artikeln >>

Pressmeddelande: Åtgärder mot fakturabedrägerier

7 september, 2015 i Bedrägeri

Bluffakturor och andra former av fakturabedrägerier förekommer i betydligt större omfattning än vad den officiella brottstatistiken visar. Såväl privatpersoner som företag och myndigheter drabbas. Det visar Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier som i dag har överlämnat sitt betänkande (SOU 2015:77) med förslag på åtgärder till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Till artikeln >>

13-åring uppmanades betala 1 000 kronor

14 oktober, 2013 i Bedrägeri

När en 13-årig pojke surfade på sin dator fick han sig en överraskning, skriver Kungälvs-Posten. En ruta poppade upp med uppmaningen att betala 1 000 kronor i böter inom 48 timmar. Detta eftersom han skulle ha varit inne på en olämplig webbplats och som avsändare stod polisen och Regeringskansliet. Pojkens mamma gjorde en anmälan till polisen, som rubricerar händelsen som bedrägeri, olovligt dataintrång och föregivande av allmän ställning. Till notisen >>

Mail från polisen var fejk

29 maj, 2013 i Bedrägeri

En man i Kramfors har anmält ett försök till internetbedrägeri. Via mail har han fått ett kravbrev från vad som verkar vara Polisen och Regeringskansliet på 1000 kronor, skriver ÖA. Till artikeln >>

KO vill kunna agera snabbt

27 maj, 2013 i Allmänt

När Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket, tillika Konsumentombudsman, blickar framåt är det tre förändringar han vill se. Han vill ha mer makt. Han vill att kreditgivarna ska ta mer ansvar. Och att skolan ger mer konsumentutbildning, skriver Sydsvenskan. Tidningar har träffat honom i samband med Konsumentdagarna i Helsingborg. Gunnar Larsson kommer från Domstolsverket och erkänner att han känner en viss frustration att kvarnarna mal långsammare i myndigheten som ska ta tillvara konsumenternas intressen. – Som lagman kunde jag döma till långa fängelsestraff. Konsumentverket kan varna oseriösa företag eller dra dem inför domstol. Men innan vi kommer dit har företaget oftast försvunnit och lämnat efter sig en massa lurade kunder. Gunnar Larsson vill att Konsumentverket ska få möjlighet att stoppa oseriös verksamhet snabbare. – Om vi får den möjligheten skulle den också ge företagen rätten att vända sig till domstol för att få vårt beslut prövat. Det skulle gagna både konsumenterna och näringslivet som drabbas av de oseriösa konkurrenterna. Till artikeln >>

Bluffmeddelande på datorn

6 maj, 2013 i Bedrägeri

Polisen i Västerbotten rapporterar att flera personer under kvällen har ringt in och berättat att de fått upp ett en bild på sin dator där det står att deras dator är blockerad och de ska betala 1000 kr för att detta ska upphöra. Det skriver VF. Till artikeln >>