Du går nu igenom arkiven för reklammärkning.

Calle Schulman anmäls för smygreklam

29 juli, 2017 i Handel

Calle Schulman, 37, anmäls till Konsumentverket för smygreklam. Anmälaren menar att medieprofilen marknardsfört ett bilmärke på Instagram – utan att tydligt skriva att det är reklam, skriver Aftonbladet. Calle Schulman publicerade inlägget på sitt Instagramkonto den 20 juli och bilden föreställer flickvännen Sandhra Johnsson, 29, i en svart bil. I bildtexten räknar han upp fördelarna med bilföretaget och uppmanar läsarna att hyra bilar därifrån. ”Det finns inga lagar. Man ska fatta att det är reklam när man läser inlägget. Och det är väldigt tydligt ovan. I övrigt är RO hopplöst föråldrat i sin syn”, skriver Calle Schulman till svar. Till artikeln >>

Företag köper inlägg på Instagram

27 september, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Företag köper inlägg från unga för att nå ut på Instagram och Twitter. Men det är inte alltid det framgår att det handlar om reklam trots att lagen och näringslivets egna regler är väldigt tydliga, skriver Metro. Men att komma till bukt med problemet, och sätta stopp för de inlägg där det inte framgår om det handlar om reklam, är svårt. – Vi får in en del anmälningar om att bloggare ägnar sig åt smygreklam. Men det är svårt att driva den här typen av ärenden. Vi har ingen möjlighet alls att bevisa att det finns något samarbete mellan bloggare och företag, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket. Till artikeln >>

KO kräver tydligare regler för reklam i sociala medier

3 maj, 2012 i Handel

Konsumenten måste själv kunna få sålla bland den reklam som delas på Facebook och andra sociala medier. Det slås nu fast av konsumentombudsmännen i de nordiska länderna, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. I dag säger lagen att reklam via elektronisk post, t.ex. e-post och sms kräver att mottagaren sedan tidigare samtyckt till att ta emot reklam från avsändaren. Det gäller även marknadsföring i sociala medier, slår nu konsumentombudsmännen fast. Det innebär att det för vissa reklammeddelanden krävs samtycke i förhand från mottagaren medan det för övriga krävs att man måste kunna tacka nej till fortsatt reklam. Det vill säga, att du direkt i meddelandet ska kunna markera att du inte längre vill ha reklam från ett visst företag. Det ska också tydligt framgå vad som är reklam. Konsumentombudsmännen har också för avsikt att låta frågan uppmärksammas på europeisk nivå då den berör lagstiftning som är gemensam för hela EU. Till artikeln >>