Du går nu igenom arkiven för remiss.

Remissvar: Samlat konsumentstöd bra för konsumenterna

16 oktober, 2012 i Allmänt

Ingen marknad kan fungera väl utan aktiva kunder. Ett samlat konsumentstöd underlättar konsumenternas möjlighet att söka information och göra rationella val vid köp av varor och tjänster. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissyttrande över utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd, skriver verket. Förslaget om en konsumentportal i statlig regi lades fram i en rapport från Konkurrensverket 2009, som nu gör tummen upp för utredningens huvudförslag om ett samlat konsumentstöd för oberoende konsumentinformation. Till artikeln >>

Remissvar från Konsumentvägledarnas Förening

16 oktober, 2012 i Allmänt

Utredningen Konsumenten i Centrum föreslår ett centraliserat och mer förstatligat konsumentstöd. Fel väg, menar Konsumentvägledarnas förening. – Risken är stor att landets konsumenter kommer att erbjudas ett lika dåligt stöd, inte ett lika bra, säger föreningens ordförande Annika Wilow Sundh i ett pressmeddelande. Risken är mycket stor att kommunerna tar den nationella rådgivningen som anledning för att avveckla den egna verksamheten, menar föreningen. De föreslagna 25 tjänsterna på Konsumentverket räcker inte långt, mot dagens 135 heltidstjänster ute i landet. Avvecklas stödet i kommunerna, kommer den nationella supporten fallera. – Styrkan hos det lokala konsumentstödet är att det finns nära medborgarna och enkelt kan både förebygga och lösa konsumentproblem, säger Annika Wilow Sundh.

Debatt: Problem när konsumentvägledarna blir färre

2 oktober, 2012 i Allmänt

Konsumentvägledarna blir allt färre. Det är ett problem, inte minst för äldre, som ofta har lättare att framföra sina frågor vid ett personligt möte. Det skriver Anita Beckman, konsumentvägledare och numera vice ordförande i SPF Värmlandsdistrikt, i tidningen Veteranen. Hon varnar för att slutsatsen i utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd – att konsumentvägledninegn bör centraliseras – leder till att många kommuner då kommer avstå från en lokal verksamhet. ”Blir utredningens förslag verklighet kan privatpersoner gå miste om möjligheten till rådgivning via personliga möten. Detta är ett problem”, skriver hon. Till artikeln >>