Du går nu igenom arkiven för remissvar.

Förslag om fem kronor för en plastkasse kritiseras

10 oktober, 2016 i Handel, Miljö

Sverige behöver halvera konsumtionen av plastkassar till 2025, enligt ett tidigare EU-direktiv. På uppdrag av regeringen tog Naturvårdsverket i våras fram ett lagförslag som gick ut på att en plastkasse ska kosta minst fem kronor. Nu har remissvaren kommit in från organisationer och myndigheter som till vissa delar kritiserar förslaget, skriver SR Ekot. En återkommande punkt bland synpunkterna är att handeln bara kommer tjäna mer pengar i stället för att pengarna satsas på miljöforskning och bättre alternativ till plasten. – Den kostar idag redan två till tre kronor i en butik. Vi tror inte att det kommer att ändra beteendet hos människor. Däremot så skulle det ge handeln miljardbelopp i intäkter, säger Inger Näslund på Världsnaturfonden. Till artikeln >>

Hård kritik mot bilskatteförslag

17 augusti, 2016 i Miljö, Motor

För dyrt för bilisterna, bara en förflyttning av utsläppen samt oklara konsekvenser – men också att det är alldeles för lite för att nå miljömålen. Förslagen från utredningen om ett nytt system för fordonsskatt får frän kritik av remissinstanserna, skriver TT. Motormännen pekar på att skatten väntas öka kraftigt på redan registrerade fordon och inte minst i glesbygd – med långa avstånd, sämre möjligheter till snabbladdning av elbilar och dålig biogastillgång – slår detta hårt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att biodrivmedel och etanol får för liten bonus jämfört med el- och laddhybridfordon samt vätgasfordon. Att systemet bör vara teknikneutralt anser också organisationerna Bil Sweden och Gröna Bilister. Kritik finns också om att systemet inte blir tillräckligt kraftfullt. Enligt Naturvårdsverket krävs ”avsevärt högre” straffbeskattning och Naturskyddsföreningen pekar på ”en knapp synbar effekt”. Till artikeln >>

Företagarnas remissvar om telefonförsäljning

10 november, 2015 i Handel

Företagarna har nu skickat in sitt remissvar på utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” (SOU 2015:61). Företagarna värnar väl fungerande marknader där det råder god balans mellan näringsidkares och konsumenters intressen. Andra, mindre ingripande, åtgärder har inte visat sig kunna råda bot på situationen. Företagarna kan därför acceptera att det införs ett skriftlighetskrav när företag på eget initiativ kontaktar konsumenter i försäljningssyfte, skriver man i svaret. Men bara om ”skriftligt” inbegriper både vanligt brev, e-postmeddelande eller sms. Nix för småföretag bör överlåtas till näringslivet att förhandla, anser man också. Företagarna instämmer i utredningens bedömning att det föreslagna skriftlighetskravet inte bör gälla vid telefonförsäljning riktad till småföretagare. Till artikeln >>

Upprop mot telefonförsäljning

26 oktober, 2015 i Handel

Den statliga utredningen SOU 2015:61 ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” är ute på remiss, skriver UNT. Flera av länets konsumentrådgivare har undertecknat en gemensam skrivelse som skickats till alla riksdagsledamöter från Uppsala län samt till ledamöterna och ersättarna i riksdagens civilutskott som ingår i lagstiftningskedjan. I brevet står bland annat att tjugo procent av de konsumenter som kontaktar konsumentrådgivare har råkat ut för telefonförsäljning som lett till problem. Ett skriftlighetskrav vid all telefonförsäljning till konsumenter föreslås också i utredningen. Men konsumentrådgivarna vill gå ett steg längre. – Vi tycker inte att man ska behöva anmäla sig till Nix-registret för att slippa försäljning per telefon. Vi tycker att man ska ha ett ja-register, dit konsumenter kan ringa och registrera sig om man vill bli uppringd av försäljare. Till artikeln >>

FI larmar om svaga mattekunskaper

13 maj, 2015 i Ekonomi

Många svenskar är dåliga på finansiella begrepp och matematik, enligt Finansinspektionen, som varnar för att detta kan skapa problem inför svåra och avgörande privatekonomiska beslut. Det skriver TT. För att skydda konsumenterna vill FI se ett lagstadgat förbud mot provision på alla typer av finansiell rådgivning, ett förslag som utgör en del i FI:s remissvar till Värdepappersmarknadsutredningen. Till artikeln >>
Nordeas ordförande Björn Wahlroos fick stor uppmärksamhet för sitt utspel i förra veckan om att en majoritet av befolkningen är ”finansiella idioter”. Nu får han uppbackningen av ingen mindre än Finansinspektionen, skriver Realtid.se. Hela rapporten (pdf) kan läsas här >>

Debatt: Rådgivning för konsumenter på lika villkor

5 november, 2012 i Allmänt

Det behövs ett tydligt statligt ansvar för konsumentrådgivningen, skriver politiker från miljönämnden i Helsingborg i HD, apropå utredningen ”Konsumenten i centrum” om framtidens konsumentstöd. Syftet är gott men Helsingborgs stad upplever inte att förslaget som presenterats möjliggör de förbättringar som efterfrågats, konstaterar de. En statlig konsumentrådgivning där rådgivarna är placerade i kommunerna tror vi vore det bästa alternativet, menar de och pekar på Finland. Till artikeln >>

640.000 svenskar utan konsumentstöd

29 oktober, 2012 i Allmänt

Antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning har minskat de senaste åren. I dag saknar över en halv miljon svenskar konsumentstöd, skriver SVT nyheter. Nu utreder regeringen ett förslag på en rikstäckande konsumentupplysning, via internet och telefon. Risken är dock att många kommuner lägger ned det frivilliga kommunala konsumentarbetet. I sitt remissvar till utredningen skriver tex Stockholms stad att de med den nya lösningen skulle kunna tänka sig att avskaffa sin konsumentvägledning. Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson tycker inte att en central konsumentupplysning ska ses som en ersättning till kommunens rådgivning. – Därför utredaren är väldigt tydlig med att det är viktigt att det är en helhetslösning och att kommunerna fortfarande är navet i den här verksamheten, säger han. Till artikeln >>

Remissvar från Sveriges Annonsörer

22 oktober, 2012 i Allmänt

En särskild utredning, tillsatt av regeringen, har gjort en genomgång av konsumentstödet och konstaterar bland annat att konsumentstödet skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i. Som remissinstans har Sveriges Annonsörer tagit del av utredningen, skriver organisationen. I sitt svar skriver de bland annat att de ställer sig positiv till förslaget om en elektronisk informationstjänst. ”Dock belyser Sveriges Annonsörer i remissvaret att man dels måste tillse att resurser finns för att underhålla tjänsten och dels att även fortsättningsvis tillhandahålla information på ett mer traditionellt sätt för de konsumenter som önskar detta”. Till artikeln >>

Remissvar från Svensk Handel

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Handel välkomnar att konsumenternas tillgång till rådgivning i konsumenträttsliga frågor återigen utretts. Det skriver organisationen om sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. ”Utredningens förslag visar på en ambitionshöjning gällande konsumentstödet och ställer sig försiktigt positiv till förslaget. Dock anser Svensk Handel att ett antal grundläggande frågor står obesvarade varför förslaget behöver kompletteras med en tydlig samsyn om den kommunala verksamhetens uppdrag, omfattning och finansiering, innan det kan tillstyrkas”. Till artikeln >>

Remissvar från Svensk Försäkring

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Försäkrings remissvar på betänkandet från den statliga utredningen om framtidens stöd till konsumenter understryker behovet av att nyansera bilden av vilken information som konsumenten behöver. Det skriver försäkringsföretagens branschorganisation i ett pressmeddelande. De framhåller att det är viktigt att bistå konsumenten med olika slags stöd också innan han eller hon ska välja en viss produkt. ”Svensk Försäkring är positiv till utredningsförslaget att inrätta en ingång till all den konsumentinformation som finns att tillgå. Konsumenternas försäkringsbyrå och Min Pension lyfts fram som goda exempel på konsumentinformation.” Till artikeln >>