Du går nu igenom arkiven för Robert Karlsson.

Rådgivning i gråzonen undslipper FI:s regler

25 januari, 2017 i Ekonomi

Tips och råd om sparande flödar på Internet. Men många företag befinner sig i gråzonen till att bedriva rådgivning på Internet och verkar utan tillstånd från Finansinspektionen. Därmed behöver de inte följa alla regler som gäller för företag som har tillstånd från FI, skriver SvD. – Med digitaliseringen har det kommit ett antal tjänster som sorterar ut finansiella instrument i kategorier, såsom lågkostnadsprodukter eller lågriskprodukter. En konsument skulle kunna uppfatta det som att han eller hon får personliga råd genom sorteringstjänsten. Där blir det en gränsdragningsproblematik, säger Robert Karlsson, biträdande områdeschef på konsumentskydd vid Finansinspektionen. Till artikeln >>

Mangold Fondkommission varnas och bötfälls

14 november, 2013 i Ekonomi, Handel

Mangold Fondkommission har brutit mot flera centrala kundskyddsregler och har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll.. Bolaget får därför en varning och en straffavgift på 6 miljoner kronor, skriver Dagens Industri. Bolaget var dock nära att få sitt tillstånd att driva värdepappersrörelse återkallat av Finansinspektionen. Myndighetens granskning visade bland annat på att bolagets ersättningssystem gett starka incitament för bolagets rådgivare att rekommendera kunderna dyra produkter, trots att det kan ha funnits andra produkter i utbudet som varit mer fördelaktiga för kunderna. Läs mer >>