Du går nu igenom arkiven för Robur.

FI uppmanas hänga ut ”fuskfonder”

7 september, 2015 i Ekonomi

ktiespararna kräver att Finansinspektionen (FI) avslöjar namnen på fondbolag som, enligt organisationen, vilseleder spararna. Men FI håller på sekretessen, skriver TT. Det handlar om fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade men som i praktiken följer ett index, precis som de billigare indexfonderna. I en rapport i maj kritiserade FI fondbolagen och konstaterade att det finns en risk för att fondspararna inte får vad de betalar för. I somras sade ARN nej till att pröva Aktiespararnas miljardkrav på Robur, som gäller just den här typen av fondförvaltning. Och nu har FI sagt nej till att avslöja vilka de kritiserade fondbolagen och fonderna är. Enligt FI:s chefsjurist Per Håkansson är det helt enkelt så att myndigheten följer sekretesslagstiftningen. Aktiespararna har nu vänt sig till Kammarrätten för att få FI:s sekretessbeslut upphävt. Till artikeln >>

Fondfajten trappas upp

21 maj, 2015 i Ekonomi

Fondbråket mellan Aktiespararna och Swedbank fortsätter. På onsdagen presenterade intresseorganisationen sitt senaste yttrande till ARN, skriver DI. Det var i december 2014 som Aktiespararna lämnade in en grupptalan till ARN. Intresseorganisationen anser att två av Swedbank Roburs aktiefonder, Allemansfond och Kapitalinvest, fungerat som dolda indexfonder och att avgiften därmed varit alldeles för hög. Nu ska ARN fatta ett beslut om ifall ärendet ska behandlas eller icke och enligt Albin Rännar på Aktiespararna vill de göra det innan sommaren. Även om frågan tas upp av ARN och Aktiespararnas yrkande bifalles så är det fortfarande frivilligt att följa den. Enligt vd Carl Rosén finns det planer på en fortsatt juridisk process beroende på alla eventuella utfall. Till artikeln >>

Swedbank medgav fondlureri i brev

20 maj, 2015 i Ekonomi

Ett brev från fondbolaget Swedbank Roburs vd till en småsparare visar att banken medvetet kan ha lurat sina kunder under flera år, skriver SVT Nyheter. Swedbank Roburs ledning har senaste året fått hård kritik för att de ska ha felaktigt marknadsfört flera av sina största fonder som aktivt förvaltade. Det vill säga att bankens förvaltare aktivt väljer ut aktier åt spararna i fonden, fonder som på så sätt ska ta högre risk men också ge större möjlighet att slå börsens genomsnitt. I verkligheten ska fonderna ha varit automatiskt förvaltade så kallade indexfonder. I ett brevsvar från mars 2013 till en irriterad fondsparare i Karlstad ger Roburs vd Tomas Hedberg sina kritiker rätt. Han skrev att ”Historiskt sett har en del större fonder fått kritik för att de under långa tider legat för nära sina index, ”indexkramare”. Och tyvärr ligger det historiskt något i den kritiken”. omas Hedberg skrev också att banken inte är nöjd med hur fonderna levererat vissa år och ”att en fond som säger sig vara aktiv, och även tar betalt för detta, självklart skall vara aktiv”. Till artikeln >>

Swedbank vill förhöra fondsparare

20 april, 2015 i Ekonomi, Konsumenträtt

Swedbank tänker förhöra ”ett betydande antal” fondsparare som en del i tvisten med Aktiespararna, skriver banken i sin inlaga till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, skriver SvD. Det ”för att fondandelsägarnas avsikter ska kunna klargöras”. Swedbanks resonemang bottnar i hur banken tolkar det klagomål som Aktiespararna lämnat in. I klagomålet beskrivs att de båda Swedbankfonderna inte har förvaltats på det aktiva sätt som spararna har förväntat sig. Swedbanks presschef Anna Sundblad påpekar att de muntliga förhör av sparare banken vill genomföra inte är aktuella om ARN beslutar sig för att ta upp Aktiespararnas klagomål, utan först i domstol. Orsaken till detta är att ARN endast accepterar skriftlig bevisning, vilket också ett av skälen till varför Swedbank har begärt att ARN inte tar upp Aktiespararnas klagomål. Till artikeln >>

Robur anser att deras fonder varit aktivt förvaltade

14 april, 2015 i Ekonomi, Konsumenträtt

Swedbank Robur lämnade i går in sitt svar på Aktiespararnas anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, om förvaltningen av fonderna Allemansfond Komplett och Kapitalinvest. Swedbank Robur anser att de inte behöver kompensera andelsägarna, skriver Aktiespararna. ”Vi ser inte att några fel har gjorts. Vår uppfattning är att de aktuella fonderna alltid har varit aktivt förvaltade. Däremot har vi inte alltid varit nöjda med resultatet av den aktiva förvaltningen. Vi har öppet och regelbundet redovisat hur fonderna har förvaltats och vad de har kostat. Kostnaden för de här fonderna har heller inte varit högre än för jämförbara fonder på marknaden, säger Swedbanks kommunikationsdirektör Cecilia Hernqvist, i pressmeddelandet. Till artikeln >>

Swedbank kan dra missnöjda kunder inför domstol

23 februari, 2015 i Ekonomi, Konsumenträtt

Föreningen Aktiespararna har i en så kallad grupptalan dragit Swedbanks Fondbolag Robur inför ARN, skriver SR Ekot. Aktiespararna hävdar att banken har tagit betalt för fonder som förvaltas aktivt men i själva är så kallade indexfonder som sköts automatiskt och där avgifterna är mycket lägre. Swedbank avvisar anklagelserna och hotar med att ta ärendet till domstol om ARN ställer sig på Aktiespararnas sida. Då kan enskilda kunder tvingas betala höga rättegångskostnader. – Vi hotar ingen. Vi har redogjort för de yttersta konsekvenserna in den här juridiska processen som återstår. Jag är helt övertygad om att vi kommer att hantera våra kunder på ett korrekt sätt men det är ingen bra ordning att gå till ARN. Det är min uppfattning, säger Anders Sundström, styrelseordförande i Swedbank. – Vi har alltid följt Allmänna reklamationsnämnden. Skulle vi inte följa ARN så måste vi gå till domstol, säger han. Till artikeln >>

”De har sålt en vara de inte kunnat leverera”

9 juni, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Fondspararen Andy är en av de Swedbankkunder som känner sig lurad av banken och som därför lämnat in ett klagomål till banken, skriver SVT Nyheter. Hans mamma bad Swedbank sätta in 10-15.000 kronor i någon bra fond. Det blev Kapitalinvest och några andra. Fonden skulle skötas med omsorg av bankens experter så att han fick de bästa aktierna, genom så kallad aktiv förvaltning. Därför har avgiften för fonden varit ungefär en procent högre än de indexfonder som passivt följer värdet på börsen. – Jag började jämföra min fond med andra fonder och tyckte att ”det här ser ju väldigt dåligt ut” och så fick jag höra att Aktiespararna skulle driva case och jag tycker att det är viktigt att man säger ifrån. Andy är en av de sparare som nu lämnat in ett klagomål till Swedbank – ett första steg i en juridisk process mot banken. Till artikeln >>

Aktiespararna startar juridisk process mot Swedbank

5 juni, 2014 i Ekonomi

En miljon fondsparare i Swedbank har inte fått det de har betalat för. Det menar Aktiespararna, som nu har startat en juridisk process mot banken, skriver SVT Nyheter. Det gäller de fondsparare som som har pengar i Swedbankägda fondförvaltaren Roburs två fonder Kapitalinvest och Allemansfonden. Kunderna betalar ungefär 1,4 procent i avgift för förvaltningen, som enligt Aktiespararnas vd Carl Rosén inte skötts. Konsumentverket konstaterade i våras att Swedbank inte har vilselett kunderna, men att banken måste vara tydligare kring vad som faktiskt menas med begreppet aktiv förvaltning. Till artikeln >>

KOV avskriver ärendet men Swedbank Robur får bakläxa

17 mars, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentverket avskriver ärendet om vilseledande marknadsföring av de aktivt förvaltade fonderna Allemansfond Komplett och Kapitalinvest. Konsumentverket konstaterar att begreppet aktiv förvaltning inte använts på ett vilseledande sätt eller att det har uttryckts några direkta utfästelser kring begreppet. Det meddelar Swedbank på sin hemsida. Men banken måste formulera om sig i sin marknadsföring, förtydliga sig, så att vad som sägs vara en målsättning inte uppfattas som en utfästelse, skriver TT. Banken meddelar på såväl sin hemsida som genom Swedbank Roburs informationschef Pär Bäckman att man tar till sig kritiken och att ”man kommer nu gå igenom allt material.” Läs mer >> Granskningen som Konsumentverket gjorde avsåg perioden 1 januari 2012-31 december 2013.

Banker bluffar om aktiv förvaltning

7 januari, 2014 i Ekonomi

Inte bara Swedbanks Robur har bluffat om aktivt förvaltade fonder som år efter år misslyckas med att slå jämförelseindex. SvD:s genomgång visar att miljoner svenskar har betalat miljardbelopp för dolda indexfonder utan att veta om det. Många av fonderna investerar i samma bolag och i samma andel som de billiga indexfonderna. Läs mer >> ”När Sveriges största fondbolag nu erkänt att man inte ens anstränger sig för att följa annat än börssnittet kan man verkligen ifrågasätta vad de gör på fondbolaget efter klockan tre – annat än att räkna vinsten” skriver SVT Nyheters ekonomijournalist Peter Rawet. Hans tips är att hela tiden kolla vilken fond som har lägst avgift. Läs mer >>