Du går nu igenom arkiven för S.

Debatt: Tuffare tag mot bluffakturor

22 maj, 2012 i Bedrägeri

Sällan har en fråga väckt så stort engagemang som den om bluffakturor, skriver riksdagsledamöterna Magdalena Andersson (M) och Krister Hammarbergh (M). Frågan är komplex och berör många områden. I riksdagen hanteras den av flera utskott. Civilutskottet hanterar för sin del den civilrättsliga lagstiftningen, finansutskottet frågor om kreditupplysning och justitieutskottet de rent polisiära frågorna och den om bedrägerilagstiftningen. Den linje som alliansregeringen driver har en bred förankring hos majoriteten av de branschorganisationer de varit i kontakt med. Att S och SD vill visa potens och handlingskraft genom att driva olika krav på allt ifrån en ångervecka för små företag till krav på skriftlig bekräftelse vid telefon- och distansköp är oroande, menar artikelförfattarna. Det skulle försämrad lönsamhet och förlorade jobb för Sveriges företagare. Alliansregeringens politik mot bluffakturor är i stället mycket tydligt inriktat på att genom ett stärkt och mer fokuserat rättsväsende göra livet surt för de kriminella människor som valt att ge sig på Sveriges småföretagare. Till artikeln >>

Debatt: Tuffare tag mot bluffakturor

2 maj, 2012 i Bedrägeri

Sällan har en fråga väckt så stort engagemang som den om bluffakturor, skriver riksdagsledamöterna Margareta B Kjellin (M) och Magdalena Andersson (M) i en debattartikel i Arbetarbladet. De hänvisar till att alliansföreträdare från både regeringen och riksdagen haft täta kontakter med många olika företrädare från berörda branschorganisationer, och har stöd för den linje de driver. Att somliga (S och SD) driver bland annat krav på ångervecka och skriftliga avtal betecknar de som ”stor risk” för fallgropar för näringslivet. ”Alliansregeringens politik mot bluffakturor är i stället mycket tydligt inriktat på att genom ett stärkt och mer fokuserat rättsväsende göra livet surt för de kriminella människor som valt att ge sig på Sveriges småföretagare”, skriver de. ”Däremot ska hederliga företagare inte låsas in i krångligare regelverk som försvårar i stället för att underlättar att driva företag”. Till artikeln >>