Du går nu igenom arkiven för Säkerhetsbranschen.

Larmföretagen surfar på inbrottsvåg

20 februari, 2014 i Handel

De många bostadsinbrotten i Helsingborg har lett till ett uppsving för försäljningen av villalarm. Samtidigt anser Konsumentverket att larmföretagens marknadsföring tenderar att gå över gränsen, skriver HD. – Marknadsföring som spelar på konsumenternas rädsla eller fruktan genom att oriktigt påstå att hon eller han utsätter sig för en ökad risk genom att inte köpa produkten i fråga är alltid otillbörlig och inte ok. Ett exempel kan vara om konsumenter av marknadsföringen får det felaktiga intrycket att de kommer att drabbas av inbrott om de inte köper ett visst villalarm, säger Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket. Läs mer >>

Debatt: Samhället sårbart utan kontanter

12 december, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Idag går Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter, och Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen och före detta landshövding i Östergötlands län, samman i en debattartikel i Bohusläningen och kritiserar bankerna för att inte hantera kontanter på sina kontor. Enligt författarna ska den manuella kontanthanteringen försvunnit på 490 bankkontor under perioden 2010-2012.  ”Plötsligt kan butiker inte sätta in sina dagskassor, konsumenter riskerar att förlora pengar när gamla 50-lappar och gamla 1000-lappar vid årsskiftet blir ogiltiga och inte kan växlas in, äldre människor upplever otrygghet när de måste lämna över sina betalkort och koder till hemtjänstpersonal för att göra inköp, barn kan inte sätta in sina sparpengar, föreningslivets verksamheter försvåras. Allt detta leder till att hela lokalsamhället utarmas.” Debattörerna uppmanar ”Sveriges kommuner att vid offentlig upphandling av banktjänster ställa krav på att banker som vill teckna avtal med kommunen ska tillhandahålla kontanter till invånarna och företagen i kommunen.” Till debattinlägget >>