Du går nu igenom arkiven för SFVF.

Färsk statistik pekar mot behov av “Godkänd Bilhandlare”

6 mars, 2017 i Konsumenträtt, Motor

Färsk statistik från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) pekar på att förslaget Branschgodkänd Bilförsäljare nog är en god idé. Sveriges Fordonsverkstäders Förenings (SFVF) jurist Ulf Stefansson anser att fler bilhandlare behöver agera seriöst på marknaden och framförallt ansluta sig till en branschorganisation, skriver MotorMagasinet. – SFVF har tidigare föreslagit att ”Godkänd Bilhandlare” införs och vi har stor förhoppning om att delar av detta kan bli kommande krav av från Konsumentverket säger Ulf Stefansson. – Vi har tagit fram färsk statistik från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som bekräftar att utvecklingen fortsätter i fel riktning, säger Bo Ericsson, vd för SFVF. Av de 2369 anmälningar inkomna till motornämnden i ARN under 2016 berör 50 % köp av begagnad bil medan verkstadstjänster utgör 13 %. I alla 308 anmälningar som berör verkstadstjänster blev endast 9 %* av verkstäderna fällda av nämnden till skillnad mot bilhandlare där av 1 185 ärenden hela 36 % blev fällda. Till artikeln >>

SFVF vill införa Branschgodkänd Bilförsäljare

15 februari, 2017 i Handel, Motor

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), vill inför ”Branschgodkänd Bilförsäljare” (BGB) för att säkerställa att bilköparen får rätt information vid rätt tillfälle och kan känna trygghet i sin bilaffär. Det rapporterar Motormagasinet. – Det är vanligt att vi som ledamöter i ARN ser anmälningar som rör samma bilförsäljningsföretag återkommer gång på gång. Nu är det dags att förändra och förbättra för bilköparen. Så här kan det inte fortsätta längre, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF. VD Bo Ericsson säger att de kommer att bjuda in Konsumentverket, Motormännen, BIL Sweden, MRF, Allmänna reklamationsnämnden, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och Villaägarnas Riksförbund, för att diskutera förslaget. Till artikeln >>

”Konsumentministern nöjd med bilbranschens kvalitetsåtgärder”

8 februari, 2016 i Handel, Motor

Hösten 2014 visade Kalla fakta på slarv och undermåliga reparationer samt bristfälligt kundomhändertagande hos ett antal bilverkstäder. I programmet riktade konsumentminister Per Bolund allvarlig kritik mot branschen med en uppmaning om bättring för att undvika ett myndighetsingripande och lagstiftning. Nu presenterar MRF kvalitetsstandarden Godkänd bilverkstad, som ska säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor. En oberoende part kontrollerar att kraven uppfylls. Till pressmeddelandet >>

Branschsamtal om gasbilar visar på stora brister

7 september, 2015 i Motor

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har hållit ett branschsamtal om tillsyn av gasbilar, skriver MotorMagasinet. Biogasbilar är väldigt bra för miljön under ordnade former. Men den tekniska utvecklingen av dessa bilar, som har pågått några år, har medfört att vissa kontrollpunkter inte har utförts vid en bilbesiktning., skriver tidningen. Bland annat har kontroll av gastankar (kan vara upp till fem stycken i en och samma bil) och gasregulatorer inte kontrollerats. Till artikeln >>
Branschsamtalet om ökad tillsyn av biogasbilar resulterade i att handlingsplaner med det snaraste ska tas fram och ligga som beslutsunderlag till nästa möte, skriver VI Bilägare. Till artikeln >>

Motor-Magasinets juridikexpert utbildade beredningsjurister

8 maj, 2015 i Allmänt, Motor

SFVF hade ett utbildningspass 2014 för beredningsjuristerna på ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Det var så lyckat att det efterfrågades ytterligare information och därför hade man steg två i utbildningen den 4 maj, skriver MotorMagasinet. Utbildningen började med ett teoripass och schematiskt med sprängskisser förklara hur motorer fungerar, var sitter alla delar och hur bilar är byggda. Många var frågorna om teknik, rostiga bilar och rostskyddsgaranti. Därefter fick alla se bilar under huven och underifrån och ytterligare förklaringar var vissa delar sitter och vad dom gör. Den 27 augusti kommer SFVF ha samma typ av utbildning för Konsumentverket och den nya avdelningen Hallå Konsument. Till artikeln >>

Nu ska även jurister gå på utbildning hos SFVF

21 april, 2015 i Konsumenträtt, Motor

Antalet anmälningar ökar, och ARN planerar 55 nämndmöten inom motor bara i höst. Merparten handlar om köp av begagnad bil och därefter bilreparationer, skriver MotorMagasinet. SFVF har därför bjudit in beredningsjurister, externa jurister, ledamöter, ordförande (som är domare eller har domar bakgrund) till ett lärorikt verkstadsbesök. Juristerna i nämnden önskar ”en kurs” för att bättre förstå vad våra ärenden handlar om rent tekniskt. Hur omnämnda bildelar i praktiken ser ut, vad de har för funktion och var de sitter i bilarna. Samma upplägg på utbildning har erbjudits Konsumentverket. Till artikeln >>

Bilverkstäderna ska bättra sig med ny plan

13 januari, 2015 i Konsumenträtt, Motor

Det började med en granskning av TV4-programmet Kalla Fakta, skriver Expressen. Där avslöjades stora brister i hur bilverkstäder sköter sin service och sina reparationer. Efter programmet inleddes en intensiv debatt och diskussion inom bilbranschen. Strax före jul visade Sveriges Fordonsverkstäders Förening en konkret åtgärdsplan där en del av att informera om verkstäders skyldigheter och rättigheter. Informationen har tryckts i en praktisk sammanställning och den vägledningen ska nu distribueras till samtliga bilverkstäder som är med i föreningen. – Det finns ett stort kunskapsbehov bland verkstäderna man vill veta mer om konkurrensfrågorna, konsumentjuridik och hur branschen ser ut, säger Bosse Ericsson, vd för SFVF. Till artikeln >>

Bilverkstäder skolas i juridik

25 november, 2014 i Handel, Motor

Trots stora förbättringar, framför allt när det gäller kundomhändertagandet, får verkstadsbranschen fortsatt kritik. En ny utbildningssatsning ska råda bot på de brister som finns, skriver Vi Bilägare. Under nästa år kommer uppskattningsvis 1 500 verkstadsanställda på 35 platser i landet att få ytterligare i utbildning i frågor som handlar om konsumenträtt och konsumentköplagen. Till artikeln >>

Ledare: Vem ska kontrollera bilverkstäderna

11 november, 2014 i Motor

Det blev många reaktioner på TV-programmet Kalla Faktas granskning av fusk på bilverkstäderna, skriver Motor-Magasinet i en ledare. Nyligen meddelade besiktningsföretaget Opus att man kan tänka sig att hjälpa till med opartiska kontroller av bilverkstäder. Sedan tidigare finns ju redan Kontrollerad Bilverkstad (KBV), Bilprovningen och Dekra. En verkstad i Stockholm påpekar dock att den som får betala för kontrollerna är i slutänden kunden. KBV tar exempelvis 1200 kronor per besiktigad bil, och en verkstad med 10-15 mekaniker måste besikta minst 50 bilar per år. Istället, menar verkstadsägaren, bör instanser som ARN få en mycket starkare roll i konsumentskyddet. En verkstad som fuskar ska straffas ordentligt! Utfäst dryga böter och ta en aktivare roll med att exponera fuskande företag, menar verkstadsägaren. Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), anser att den här verkstadsägaren onekligen har en poäng i det han skriver. Till artikeln >>

Ledare: Verkstadsofferter – bra för vem?

16 september, 2014 i Motor

Det senaste året har antalet företag som erbjuder bilverkstadsofferter närmast exploderat. En rad nya företag har tillkommit, skriver MotorMagasinet i en ledare. Bra för konsumenterna/bilägarna? Ja, kanske. Bra för verkstäderna? Något mer tveksamt. För verkstäderna har systemet med verkstadsofferter på nätet inneburit att ytterligare ett led tillkommit och det är inte gratis. Företagen som erbjuder anslutning till verkstadsofferter arbetar ju inte utan avgift. Att kunna höja sin priser för att täcka detta går naturligtvis inte för verkstäderna. Att ställa sig utanför de här systemen vill man kanske inte heller. Då kan det bli färre jobb, medan grannverkstaden istället får jobben. Till artikeln >>