Du går nu igenom arkiven för sjukvård.

Hit vänder du dig med klagomål på vården

23 februari, 2015 i Konsumenträtt

Har du blivit felbehandlad inom vården, eller tycker du att du har blivit dåligt bemött? Då finns det flera sätt som du kan framföra dina klagomål, skriver EK. Först till den läkare eller vårdpersonal som har utfört undersökningar och behandling, eller dennes chef. Hjälper inte det finns Patientnämnden, som ska bidra till hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och kan hjälpa till med kontakter med vårdpersonal, att hitta till rätt myndighet och att rapportera iakttagelser och avvikelser. IVO utreder händelser, dock i regel inte mer än två år gamla. HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Dit kan bara IVO och JK och JO anmäla. Till artikeln >>