Du går nu igenom arkiven för SKL.

Hård kritik mot bilskatteförslag

17 augusti, 2016 i Miljö, Motor

För dyrt för bilisterna, bara en förflyttning av utsläppen samt oklara konsekvenser – men också att det är alldeles för lite för att nå miljömålen. Förslagen från utredningen om ett nytt system för fordonsskatt får frän kritik av remissinstanserna, skriver TT. Motormännen pekar på att skatten väntas öka kraftigt på redan registrerade fordon och inte minst i glesbygd – med långa avstånd, sämre möjligheter till snabbladdning av elbilar och dålig biogastillgång – slår detta hårt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att biodrivmedel och etanol får för liten bonus jämfört med el- och laddhybridfordon samt vätgasfordon. Att systemet bör vara teknikneutralt anser också organisationerna Bil Sweden och Gröna Bilister. Kritik finns också om att systemet inte blir tillräckligt kraftfullt. Enligt Naturvårdsverket krävs ”avsevärt högre” straffbeskattning och Naturskyddsföreningen pekar på ”en knapp synbar effekt”. Till artikeln >>

Livsfarliga fel på lekplatser i Karlskrona

16 september, 2015 i Hälsa

Den nya lekplatsen i Hoglands park och tre andra lekplatser i Karlskrona har lekredskap som kan vara direkt livsfarliga. Barn som leker där riskerar bland annat att strypas och fastna med huvudet, skriver P4 Blekinge. Det framgår av besiktningsprotokoll efter en inspektion gjord av Konsumentverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting. Riskerar skadestånd
Skulle det inträffa en olycka så riskerar fastighetsägaren, det vill säga kommunen, skadestånd. Till artikeln >>

Kritik mot bristande kommunkontroll av bluffakturor

27 augusti, 2015 i Bedrägeri

Kommunerna måste göra mer för att inte skattepengar ska gå till att betala bluffakturor. Kritiken kommer nu från flera håll efter Ekonomiekots rapportering igår om att närmare var fjärde bluffaktura betalas av kommuner och inom offentlig förvaltning, skriver SR Ekot. – Överlag finns en stor kompetensbrist och en bristande ansvarskänsla. Och problemet är inte att det händer en gång utan att det händer vid upprepade tillfällen. Och det kan ju ske under en två-tre årsperiod utan bättring, säger Ludvig Isacsson, kommunikationsansvarig på Förenade bolag som försöker förhindra fakturabedrägerier. Annika Wallenskog är biträdande chefsekonom på SKL, och är mycket medveten om problemen. Till artikeln >>

Digital vård på frammarsch i Sverige

7 april, 2015 i Hälsa, Tele- och internet

Virtuella vårdrum är framtidens recept. Den första vårdcentralen på nätet finns redan och fler ligger i startgroparna, skriver DN. I lilla Slussfors, mittemellan Storuman och Tärnaby, finns Sveriges första virtuella vårdrum. Där kan invånarna utföra egen provtagning och egen vård, ibland med stöd av undersköterskor, ibland med hjälp av läkare via länk. Proverna skickas digitalt till patientens journal. 20 vårdrum till ska uppföras i norra Sverige under de närmaste åren. I mars fick Sverige sin första digitala vårdcentral, Kry. Med hjälp av bank-id och konto­kort loggar den vårdsökande in, beskriver sina symptom, bokar tid och får ett videomöte med en läkare. Därefter ställs en diagnos och om medicin behövs kan patienten också få ett recept. Utöver Kry ligger ännu en digital vårdcentral i startgroparna. Privata Minutkliniken har tekniken som krävs för att starta en e-läkartjänst, som redan finns i Finland. Till artikeln >>

Inkassobolagen har inte koll på sin indrivning mot unga

14 november, 2014 i Ekonomi

Datainspektionen är nu klar med en granskning av tio inkassobolag och kan konstatera att det finns allvarliga brister i deras hantering av fordringar mot barn och unga, skriver myndigheten. Bristerna är bland annat icke fungerande rutiner för att fånga upp fordringar mot personer som var under 18 år då skulden uppkom. Bristande kontroll av att det finns laglig grund för en sådan fordran innan indrivningsåtgärder vidtas. Otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för skuldsättning av barn och unga. Flera av de granskade bolagen förbättrar nu sina rutiner för att fånga upp inkassoärenden som rör unga för att kunna avsluta de ärendena eller för att kontrollera att det verkligen finns laglig grund för fordran. Till artikeln >>

”​Största konsumentsatsningen på två decennier”

1 maj, 2014 i Allmänt

Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om informationen och vägledningen till konsumenterna. Vi vill tillsammans med kommunpolitiker arbeta för en bättre konsumentvägledning, skriver Anders Knape och Birgitta Ohlsson i en debattartikel. Upplysningen kommer att bestå av ett telefonnummer och en webbaserad informationstjänst likt sjukvårdsupplysningens. I Nederländerna jobbar man på detta sätt sedan flera år och har positiva erfarenheter. Konsumentverket ska samordna tjänsten, som ska finnas på plats under våren 2015 och skapas genom statlig, kommunal och privat samverkan. Via telefon- och webbtjänsten ska konsumenten kunna få övergripande svar. Frågeställningar som är lokala eller som bedöms kräva personligt möte kopplas, när så är möjligt, till den kommunala konsumentverksamheten. Frågor som kräver specialistkunskaper slussas vidare till berörda myndigheter eller konsumentbyråer. Till artikeln >>

41-åring frias för grova bedrägerier

12 mars, 2014 i Bedrägeri

Det är bevisat att mannen ansökte om kredit i fyra andra personers namn sedan bland annat fingeravtryck på några av handlingarna styrkt detta. En skriftprovsanalys från Statens kriminaltekniska laboratorium låg också till grund för den slutsatsen. Krediterna utnyttjades också – kreditkortsföretaget blåstes på nästan 122 000 kronor – men ändå frias den 41-åriga mannen för grovt bedrägeri, skriver NA. Örebro tingsrätt anser inte det vara bevisat att det är mannen själv som använt kreditkorten och de koder som skickades ut till de personer vars namn han uppgett. Någon annan kan ha tagit försändelserna från deras brevlådor och sedan använt korten. 41-åringen har visserligen gjort sig skyldig till urkundsförfalskning, men eftersom gärningarna skedde för så länge sedan som 2007-2008 har brotten preskriberats. Till notisen >>

Skimningattack mot biltvätt – ofarlig enligt polisen

25 februari, 2014 i Bedrägeri

Personalen på en biltvätt i Trollhättan upptäckte att det satt skimningsutrustning på kortautomaten och tillkallade polisen som tog bort den. Troligtvis hann den bara sitta där i några timmar, skriver SR Väst. Polisen tror inte heller att det är någon fara för eventuell kortbedrägerier då utrustningen inte var fjärrstyrd. Läs mer >>

Matfusk ska undersökas extra noga

17 februari, 2014 i Handel, Livsmedel

Förra årets hästköttsskandal i Sverige och Europa gör att svenska myndigheter nu satsar extra på att stoppa matfusket, skriver TT. - Vi har fått särskilda anslag för att arbeta med att bekämpa livsmedelsbrott, säger Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör vid Livsmedelsverket. Tydliga mål för kontrollen av djur- och växtskydd och vidareutbildning av personal inom livsmedelskontrollen är två exempel på prioriteringar för de närmaste åren. Läs mer >>

Ipoden brände ut sovrummet

12 december, 2013 i Allmänt, Varningar

19-åriga Hedda lämnade sin Ipod på laddning på sin säng och några minuter senare stod sovrummet i lågor. Förmodligen var det batteriet i Ipoden som orsakade branden, skriver Lokaltidningen Mitt i Stockholm. – Det blir en kortslutning och litiumet som finns i batteriet antänds. Det brinner väldigt bra, säger Tomas Erikson på Statens kriminaltekniska laboratorium. Försäkringsbolaget If varnar sina kunder för att koppla in mobiler och annan elektronik över natten. Läs mer >>