Du går nu igenom arkiven för skolfoton.

Skolfoton kan bli dyrt och krångligt

6 november, 2014 i Handel

Skolfoton är dyra och alla har inte råd. Villkoren för köp kan uppfattas som otydliga, skriver Bohusläningen. Tio gånger fler anmälningar mot skolfotoföretag tas emot av Konsumentverket idag än för sju år sedan, förra året 37 stycken. – Allt fler skolfotoföretag låter konsumenten beställa sina foton via internet. Där är det lätt att det blir fel, säger juristen Niclas Ernebratt. Det är svårt att ge smarta konsumentråd så länge skolfotoföretagen är otydliga med sina villkor säger Kristian Bäckman på konsumentrådgivningen i Uddevalla. När skolor upphandlar fototjänster bör de ställa hårda krav på aktörerna. Till artikeln >>

Skolfotoföretag aktivt i Uppsala anmäls

13 oktober, 2014 i Handel

Förra året fick Konsumentverket in 40 anmälningar mot skolfotoföretag, skriver UNT. Tre fjärdedelar gällde Fovea, ett bolag med huvudkontor i Göteborg som nu i höst tagit elev- och klassfoton vid skolor i Uppsala. Sedan i fjol har företaget genomfört flera förbättringar, och man beställer inte längre avtalspaketet bara genom att logga in på hemsidan. Foveas vd Patrik Nilsson berättar att företaget efter förra höstens anmälningar har lagt ner ett omfattande arbete på att förenkla och förtydliga beställningsprocessen. Han hävdar att de numera uppfyller alla konsumentkrav med råge och tillbakavisar kritiken i anmälningarna. Men i Konsumentverkets nya granskning har de däremot kommit fram till att webbsidan fortfarande är rörig och otydlig. Bland annat är texten där det står att man beställer hem standardpaketet så liten att många inte har läst den. Foveas advokat Peter Hellman hävdar att Konsumentverkets nya ärenden är uppföljningar av tidigare ärenden, men det stämmer inte enligt Konsumentverkets jurist Niclas Ernebratt. – Höstens hittills sju anmälningar mot Fovea är nya, säger han. Till artikeln >>

Arga föräldrar anmäler skolfotoföretaget Fovea

29 oktober, 2013 i Bedrägeri, Ekonomi, Handel, Konsumenträtt

När Emilia loggade in på skolfotoföretaget Foveas hemsida blev hon chockad. De tre fotopaketen på hennes barn kostade sammanlagt 2100 kronor och hon hade bara 24 timmar på sig om hon ville ändra något i beställningen eller avboka, skriver SVT Plus. Fovea, som tidigare hette Stjärnstudion AB, försvarar sig i ett mejl. ”Innan man loggar in måste man godkänna villkoren som vi har för beställning av bilder. De flesta av våra kunder vill ha en snabb leverans och därför har vi satt standardtiden för svar till 24 timmar. Men man har möjlighet att förlänga tiden, i princip hur länge som helst”, skriver marknads- och kommunikationschefen Camilla Moberg i mejlet. Läs mer >> SVT Plus skriver samtidigt att Konsumentverket fått många anmälningar mot skolfotoföretagen. Otydliga villkor, falsk marknadsföring och utskick av foton som man aldrig beställt är är typiska klagomål. Just för Foveas del kan företagets villkor till och med vara otillåtna. Läs mer >>

Stopp för skolfotografering i Gävles grundskolor

28 oktober, 2013 i Ekonomi, Handel

Förra året fattade ledningsgruppen för de kommunala grundskolorna i Gävle ett beslut om att avskaffa skolfotot. När de sista avtalen med fotoföretagen löper ut 2015 blir det inga fler skolfoton, skriver GD. Det är en fråga som Ekonomiskt kunskapscenter, ett nätverk som arbetar för att motverka fattigdom och social utestängning, drivit efter att ha haft kontakt med föräldrar som känt sig tvungna att för sina barns skull att köpa fotona men inte kunnat betala för dem och dragit på sig inkassokrav. – Det är verkligen en skuldfälla. Många som söker skuldsanering har skulder för just skolfotografering. Det är en räkning man måste prioritera efter mat, hyra och el och blir den liggande några år blir det en väldigt hög kostnad, säger Kristina Fält, konsumentvägledare i Gävle. Läs mer >>

Skolfoton kan bli en dyr överraskning

14 oktober, 2013 i Handel

Många föräldrar känner press från sina barn att köpa skolfoton men betalar man inte i tid eller glömmer att skicka tillbaka fotografierna i tid kan priserna snabbt skjuta i höjden, skriver SR Väst. Kristian Bäckman, konsumentvägledare i Uddevalla, rekommenderar att hålla koll på tidpunkterna som står i avtalen. – Det handlar om att det är för krångliga avtalsvillkor och jag tror att problemet skulle kunna undvikas om skolfotoföretagen var tydligare i sina avtal, säger han. Hör reportaget här >>

Alltfler familjer hos Kronofogden på grund av skolfoton

9 oktober, 2013 i Allmänt, Ekonomi

I dagarna får många familjer sina barns skolfoton hemskickade men höga priser och krångliga betalningsmodeller gör att alltfler familjer hamnar hos Kronofogden på grund av just skolfotona, skriver SVT Nyheter. – Man får ju hem allting och måste aktivt skicka tillbaka det man inte vill ha, och alltid inom en viss tid, annars måste man betala automatiskt. Har man barn i olika skolor blir det mycket att hålla reda på. Den ena ska ha si den andra ska ha så, säger en förälder. Läs mer >>

Inkassoföretag jagar minderåriga

15 oktober, 2012 i Ekonomi, Konsumenträtt

Alektum Inkasso kräver in skulder av barn, detta trots att Stockholms tingsrätt konstaterat det olagligt. Nu bekräftar hovrätten domen, men inkassobolaget överklagar den till Högsta domstolen. Under tiden fortsätter indrivningen, skriver Arbetaren. ”Ge Ert barn en bra start i vuxen­livet – se till att skulderna betalas innan 18-årsdagen!”, stod det i ett brev en ensamstående mamma fick. Peter Hellman, jurist på Alektum, ser inga etiska problem med att driva skuldärenden mot barn och hänvisar till att det bara för tre år sedan ansågs som helt normalt. Per Magnusson på Konsumentverket anser dock att Alektum inte följer god inkassosed. – De borde ju inte driva in det förrän beskedet kommer, säger han och hänvisar till inkassolagens åttonde paragraf som säger att om en fordran ­sannolikt inte är lagligen grundad bör före­tagen inte driva in skulden. Till artikeln >>

Skolfotoföretag KO-anmäls

10 oktober, 2012 i Handel

En pappa i Karlstad har anmält ett skolfotoföretag i Båstad till Konsumentombudsmannen för vilseledande reklam och ojust marknadsföring, skriver Värmlands Folkblad. Familjen ska flera gånger ha fått bilder hemskickade utan att de beställt dem, och tvingats stå för returfrakt. På rejta.se har flera andra liknande klagomål. Till artikeln >>

Dom i hovrätten: Fel att sätta barn i skuld

9 oktober, 2012 i Konsumenträtt

2009 ändrades lagen så att det blev förbjudet för företag att sätta barn i skuld. Men enligt en dom från Svea hovrätt var detta otillåtet även under den gamla lagstiftningen från 1995. Domen blir vägledande för alla barn som skuldsatts från 1995 och framåt och riskerat ett inkassokrav som 18-årspresent. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. – Domen är principiellt mycket viktig. Det är inte rätt att ungdomar på sin 18-årsdag får krav från inkassobolag för gamla skulder som deras föräldrar inte har betalat. Jag förutsätter nu att Alektum och andra borgenärer omedelbart upphör med att driva in dessa ogiltiga fordringar eftersom det borde strida mot god inkassosed, säger KO Gunnar Larsson. Till artikeln >>

Vägledande dom om skolfoton

9 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig, skriver InfoTorg Juridik. – Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse. Fredrik Engström på Engström & Hellman AB ansåg att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. – Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger han. Till artikeln >>