Du går nu igenom arkiven för skulder.

Insamlingspengar hamna hos Kronofogden

8 oktober, 2015 i Bedrägeri

Dagens Nyheter har granskat tio privata Swish-insamlingar och funnit att hälften av personerna som ligger bakom dem har skulder hos Kronofogden. Det innebär att om det plötsligt börjar komma in pengar på personens konto finns det risk att pengarna utmäts innan de kommer några behövande till hjälp, skriver Metro. I ett av fallen handlar det om en person som dragit igång flera privata initiativ i södra Sverige och vars mobilnummer skickas runt en ett flertal grupper med uppmaning att swisha. Det den som skickar pengar inte vet är att denne har 200 000 kronor i skulder och att Kronofogden precis startat en ny utredning om utmätning. Till artikeln >>

Kronofogden vinner i invecklad tvist

18 december, 2013 i Ekonomi

Förvaltningsrätten gick på mannens linje och beslutade att uppgifter om 15 registrerade skulder hos Kronofogden skulle blockeras eller utplånas. Orsaken var att de byggde på felaktiga beslut som Skatteverket hade fattat, skriver Dagens Juridik. Kammarrätten river nu upp domen och slår fast att mannen ändå hade andra skatteskulder – utöver de felaktiga debiteringarna som Skatteverket gjort. Läs mer >>

Svenskarna har aldrig haft större skulder

29 oktober, 2012 i Ekonomi

Hushållens skulder har tredubblats på drygt ett decennium. Aldrig tidigare i svensk historia har så många privatpersoner haft så stora skulder, skriver DN. Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för att situationen riskerar att bli ohållbar och att tiotusentals hushåll kan drabbas av ekonomiska tragedier. Den främsta förklaringen är att våra bostäder blivit dyrare samtidigt som räntorna fallit kraftigt. Till artikeln >>

Vägledande dom om skolfoton

9 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig, skriver InfoTorg Juridik. – Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse. Fredrik Engström på Engström & Hellman AB ansåg att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. – Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger han. Till artikeln >>