Du går nu igenom arkiven för SLU.

Dålig kylda sallader blir snabbt smitthärdar

13 februari, 2017 i Hälsa, Livsmedel

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt veterinär Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling också funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden. Både handel och konsumenter bör vara väl medvetna om betydelsen av hygien och rätt förvaringstemperatur, visar forskningsresultaten från SLU. Till artikeln >>

Ny kraftig ökning för ekomarknaden

26 januari, 2017 i Livsmedel, Miljö

Svenskarnas aptit för ekologiska livsmedel fortsätter att öka. Försäljningen steg 18 procent förra året med Systembolaget som draglok, skriver TT. Samtidigt fortsätter den hetsiga forskardebatten om nyttan med ekologisk produktion med oförminskad styrka. Det såldes ekologiska produkter för drygt 25 miljarder kronor förra året, vilket utgör 8,7 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige, enligt den privata och opolitiska marknadsbevakaren Ekoweb. Försäljningen kunde ha varit ännu större om tillgången på produkter motsvarat efterfrågan, enligt Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb. Till artikeln >>

Tungmetaller sprutas på ekovinerna

15 februari, 2016 i Hälsa, Miljö

Försäljningen av ekologiska viner rusar. Men frågan är hur miljövänliga dessa viner är – egentligen, skriver TT. För att få kalla ett vin ekologiskt får inga konstgjorda bekämpningsmedel användas. Därmed inte sagt att ekoviner odlas utan bekämpningsmedel. Enligt Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala används tungmetaller istället för mer effektiva organiska bekämpningsmedel som bryts ner i marken. Enligt EU:s regler får vinodlarna använda som mest sex kilogram koppar per hektar och år för att bekämpa svampangrepp. Metallen sprejas på druvorna som kopparsulfat. Ofarliga mängder hamnar i själva vinet, men marken påverkas kraftigt. Systembolagets Ulf Sjödin känner väl till problemet, men tycker ändå att fördelarna med ekovin överväger, inte minst för att det innebär bättre villkor för de som arbetar med besprutningen. Till artikeln >>

Köttfärs kan vara rå fast den ser genomstekt ut

24 september, 2015 i Hälsa, Livsmedel

Köttfärs som förpackats i så kallad modifierad atmosfär kan vara brun inuti trots att den inte är genomstekt. Den kan alltså se genomstekt ut, men vara rå, och därmed sprida bakterier till den som äter den. Det visar en ny studie från SLU som gjorts i samarbete med forskare från Livsmedelsverket. Tumregeln att steka köttfärsen till den inte längre är rosa går inte längre att lita på, konstaterar Livsmedelverket. Till artikeln >>

Fula morötter tar plats i matbutikerna

21 september, 2015 i Handel, Livsmedel

Förut kasserades var tredje ekologisk morot från Widegrens gård på Gotland för att de inte var tillräckligt snygga. Men i år ska även de mindre perfekta få åka med till affären när Coop i  höst börjar sälja ”roliga” grönsaker, skriver DN. Mer än var fjärde morot, var tionde lök och var sjunde potatis som odlas i Sverige lämnar aldrig gården och kommer ut i butikerna, visar studier som Jordbruksverket har gjort. Hur stor andel som ratas på grund av sitt utseende är oklart men enligt uppskattningar från Sveriges lantbruksuniversitet gäller det ungefär hälften av de kasserade morötterna. Totalt handlar det om 400 000 ton livsmedel som produceras i landet som aldrig når konsumenterna. Grönsaker plöjs ned, blir djurfoder eller går till biogas. I oktober kommer ska de icke perfekta grönsakerna börja säljas. Och kunderna verkar ta de udda växterna till sina hjärtan. – Vi hade en smygpremiär i Karlshamn, varorna tog slut på en gång. Och vi fick snabbt närmare 25 000 gilla på Facebook, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop. Till artikeln >>

Matförgiftning – en hög kostnad för samhället

17 september, 2015 i Hälsa, Livsmedel

Varje år kostar medicin, sjukvård och rehabilitering i spåren av matförgiftningar en miljard kronor. Det är en mycket högre summa än man tidigare trott, skriver SVT Nyheter. Studien är gjord av Agrifood, ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Dyrast och vanligast är campolybacter som står för 60 procent av de totala sjukdomskostnaderna, därefter kommer salmonella. Sedan kommer Ehec som visserligen är mindre vanligt, men ofta medför större kostnader. Skillnaden i den här studien jämfört med andra är att man även tagit hänsyn till följdsjukdomar och det stora mörkertalet. Det egentliga antalet sjukdomsfall är mellan sex och nio gånger så många som rapporteras. Förhoppningen är nu att studien kan hjälpa till att välja ut vilka förebyggande åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Till artikeln >>

Nu rödlistas räkan officiellt

24 april, 2015 i Livsmedel

På tisdag presenterar Artdatabanken Sveriges officiella rödlista över hotade djurarter. Men redan nu kan vi avslöja att den omdebatterade Nordshavsräkan finns med på listan, skriver SVT Nyheter Väst. I februari förra året gav Världsnaturfonden (WWF) rött ljus för den svenska räkan i sin konsumentguide för fisk och skaldjur. – Den statistik som finns för Nordhavsräkan ger ett spann på mellan 10-60 procent, nånstans är det troligaste värdet att den har minskat kring 40 procent de senaste 10 åren, säger Ulf Gärdenfors, ställföreträdande chef för Artdatabanken. Till artikeln >>

Insändare: Äta kött behövs för att behålla ekologisk odling

1 december, 2014 i Livsmedel, Miljö

Reaktionen på SLU-forskarnas angrepp på ekologiskt jordbruk var den förväntade – alla de stora tidningarna, som kommenterade saken var eniga; sluta äta kött! Om det rådet riktar sig till svenska konsumenter är uppmaningen minst sagt märklig, skriver en insändare i ÖA. Saken är nämligen den att av vår totala åkerareal på lite mer än 2,5 miljoner hektar så används/brukas cirka en miljon hektar nästan inte alls. I bästa fall hålls marken fri från igenväxning genom slåtter eller röjning. Den enorma importen av kött, cirka 50 procent av den totala konsumtionen, skulle alltså till stor del kunna ersättas med en ekologiskt och klimatmässigt bättre inhemsk köttproduktion – om denna areal togs i bruk. Dessutom skulle ekoodlingen säkra sin tillgång till gödselmedel. För att behålla och utöka den ekologiska odlingen behövs alltså i högsta grad köttätande! Till artikeln >>

Faktakollen: Vinklade förenklingar i ekomatsdebatten

26 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Den uppmärksammade kritiken mot ekologisk mat, från ett antal svenska forskare, bygger på en svajig tolkning av siffror, skriver SVT Nyheter. Men även ekomats-företrädare ägnar sig åt skönmålning i debatten, menar specialistforskare som SVT talat med. Till artikeln >>

Ekoodling ger halva skörden

19 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Lantbruksprofessorer larmar om svält och katastrof om all odling blir ekologisk. Påståendena väcker stark kritik av tillskyndarna av giftfritt jordbruk. Men sant är påståendet att ekoodling ger halverade skördar, skriver Sydsvenskan. Bara åkerbönan, som används till djurfoder, visar på någorlunda likvärdiga skördar. Naturskyddsföreningen medger att skördar visserligen halveras i Sverige, men att detta inte ska gälla för miljontals bönder i utvecklingsländerna. Där kan till och med ekologiska skördar bli större än de i konventionellt jordbruk. Föreningen hävdar också att det inte är brist på mat som leder till att en miljard människor svälter. Till artikeln >>