Du går nu igenom arkiven för Söderberg & Partners.

Branschförening skyddar kritiserat fondbolag

24 oktober, 2016 i Ekonomi

Medan försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners granskas av Konsumentverket för olaglig fondmarknadsföring, har deras fondbolag accepterats som ny medlem i Fondbolagens förening. Föreningen vägrar dock svara på några frågor om hur man ser på bolagets hantering av de dryga 70 000 fondspararna, skriver SvD. Till artikeln >>

Söderberg & Partners tar strid för jämförelseindex

17 oktober, 2016 i Ekonomi

Fondförmedlaren Söderberg & Partners har granskats i flera artiklar i Svenska Dagbladet. Företaget kritiserats för att ha brutit mot marknadsföringslagen. Konsumentverket har inte fattat beslut i ärendet ännu men nu varnar Söderberg & Partners för att Konsumentverkets iver att värna konsumenten kan leda till sämre möjlighet för sparare att jämföra investeringar, skriver Realtid.se. Enligt Söderberg & Partners har de accepterat tre av fyra synpunkter från Konsumentverket men företaget har principiella invändningar till frågeställningen om vilket jämförelseindex som ska användas. – Det vore olyckligt om Konsumentverket ansåg att man ska jämföra med ett index med en andel aktier som exakt har motsvarat fonden, även om fonden ofta ändrar andel aktier, säger Gustaf Drougge, informationschef på Söderberg & Partners. Konsumentverket beslut riskerar att påverka branschen och Gustaf Drougge lyfter fram att bland annat statliga AP7 Såfa har gjort liknande jämförelser över lång tid som Söderberg & Partners fick kritik för av Konsumentverket. Nu efterlyser Söderberg & Partners att både branschen och myndigheter ska komma överens hur man på bästa sätt ska kunna jämföra komplexa fonder över tid. Till artikeln >>

Kritik mot plan på provisionsstopp

26 juni, 2014 i Ekonomi, Handel

Regeringens planer på att stärka konsumentskyddet för sparare är bra på flera sätt. Men ska provisioner förbjudas måste skattelagstiftningen ändras för att inte bli kraftigt konkurrenshämmande. Det skriver Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i Privata Affärer. Ett av problemen som kommer begränsa konkurrensen är momsfrågan. När man övergår till provisionsfri rådgivning beläggs exempelvis investeringstjänster med moms. Det innebär att i jämförelse med banken blir tjänsterna 25 procent dyrare. Till artikeln >>

”Pensionsprognoserna ger falsk trygghet”

11 december, 2013 i Ekonomi

Rådgivningsföretaget Söderberg & Partners riktar skarp kritik mot Pensionsmyndighetens prognoser, som enligt företaget ger spararna en skev bild av sin framtida pension, skriver Privata Affärer. Skulle Sverige drabbas av en ekonomisk kris skulle det leda till allvarliga konsekvenser för inkomstpensionerna. Söderberg & Partners råd är att sprida riskerna med sina valbara pensionspengar. Läs mer >>

Allt svårare motivera fördelarna med traditionella livförsäkringar

20 september, 2013 i Ekonomi

Det blir allt svårare att motivera fördelarna med traditionella livförsäkringar enligt en rapport från analysföretaget Söderberg & Partners. Garantiräntan är räntesatsen som används vid beräkning av garanterat pensionsbelopp i en traditionell försäkring. Med garantiräntor på blott dryga 1 procent blir det allt svårare att motivera fördelarna med produkterna. – De måste försöka tillföra andra värden. Inflationsskyddade garantier vore kanske en idé. Erbjuda nya typer av riskskydd i kombinationer en annan, säger Kajsa Brundin, livbolagsanalytiker på Söderberg & Partners. Samtidigt menar hon att det finns grundläggande fördelar med en traditionell försäkring. Till artikeln >>

Finansinspektionen vill sätta stopp för provisioner

29 maj, 2013 i Ekonomi, Handel

Det ska bli stopp för oseriösa rådgivare som vilseleder sparare och sätter sina egna intressen att tjäna pengar framför konsumenternas. Finansinspektionen har tagit fram förslag till en ny lag som delvis förbjuder provisioner. Men kritiker tror inte på åtgärden, skriver TT. Gustaf Rentzhog, koncernchef på fond- och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners, tror inte att det skulle få effekt. De verkligt oseriösa aktörerna kommer att hitta nya sätt att tjäna pengar utanför systemet, samtidigt som små seriösa aktörer riskerar att slås ut, enligt honom. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) välkomnar förslaget, men ser också risker med att gå för hårt fram. Till artikeln >>