Du går nu igenom arkiven för SOU 2014:47.

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot ett betänkande från en utredning om tvistlösning på konsumentområdet, skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och att föreslå hur nyligen antagen EU-lagstiftning bör genomföras. Bland förslagen finns att ARN öppnas för fler tvister mellan konsumenter och näringsidkare, t.ex. rörande telefoni och tvister om värmepumpar. Beloppsgränserna ska sänkas, och nämnden kompletteras av godkända privata branschnämnder. ARN får också i i uppgift att hjälpa konsumenter och näringsidkare att komma överens om hur en tvist ska lösas. ARN:s beslut förblir dock endast rekommendationer. Bindande beslut från ARN skulle vara krångligare för konsumenter och avsevärt dyrare för det allmänna – samtidigt som ingenting talar för att fler näringsidkare än i dag skulle följa ARN:s beslut, menar utredaren. Förslagen går nu ut på remiss i tre månader. Till pressmeddelandet >>