Du går nu igenom arkiven för statlig utredning.

Lag om skönhetsoperationer dröjer

13 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Kvinnor och män som köper skönhetsoperationer förblir utan skydd. Lagförslaget som ska reglera branschen kräver ytterligare utredning, skriver GP. I somras föreslog Socialstyrelsen att endast sjukvårdspersonal ska få utföra skönhetsoperationer och ge injektioner med till exempel botox, för att öka patientsäkerheten. Skönhetsingreppen föreslogs omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen, med möjlighet för patienterna att anmäla brister och ha rätt till ersättning vid vårdskador via patientförsäkringen. Sedan dess har ingenting hänt. – Ärendet bereds nu inom regeringskansliet. Förslaget kräver ytterligare utredning och det är därför inte aktuellt med något lagförslag under 2014, säger Susanne Norberg, handläggare vid Socialdepartementet. Läs mer >>

Politiker: Kan krävas skriftliga avtal vid telefonförsäljning

7 februari, 2014 i Konsumenträtt

En utredning tillsatt av regeringen tittar just nu närmare på om reglerna för telefonförsäljning borde bli hårdare. Socialdemokraterna vill skärpa lagen och funderar på att konsumenter som vill ha telefonförsäljning ska anmäla sig till ett särskilt register, skriver SR Gävleborg. Ett annat förslag man lagt fram är att det ska erbjudas skriftligt godkännande före ett bindande avtal. Moderaterna är i nuläget avvisande till båda förslagen. Läs mer >>

Stärkt konsumentskydd vid finansiella råd att vänta

4 februari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Ny utredning föreslår att konsumenterna ska få stärkt skydd för finansiella tjänster, skriver DN. Konsumentombudsmannen ska i vissa fall kunna ta över privatpersoners skadeståndskrav på banker, försäkringsbolag och andra som säljer finansiella tjänster, föreslår utredningen som lämnades över till konsumentminister Birgitta Ohlsson, igår måndag. Konsumenten får då ersättning direkt från KO och slipper driva tvisten till domstol och riskera att få betala rättegångskostnaderna. Utredningen föreslår också att finansiella rådgivare ska vara skyldiga att spela in kundsamtalen. Läs mer >> SR Ekot skriver också om hur utredningen föreslår att allt ansvar för kontrollen av finansiell rådgivning samlas hos Finansinspektionen, som också ska kunna straffa företag vid misskötsel av finansiell rådgivning till privatpersoner. Läs mer >> Hela utredningen – Det måste gå att lita på konsumentskyddet – kan läsas här (pdf) >>

Utredning: Hårdare straff för bluffakturor

18 december, 2013 i Bedrägeri

Idag lägger regeringens utredare fram sin utredning om bluffakturor. Utredaren och överåklagaren Gunnel Lindberg föreslår en ny straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri, skriver SR Ekot. Det ska det räcka med att bevisa att bedragaren haft ett syfte att vilseleda för att kunna fällas men brottet måste också rikta sig mot många och röra stora värden. Grovt fordringsbedrägeri föreslås ge från sex månader till sex års fängelse – samma straffskala som grovt bedrägeri. Läs mer >> Regeringens pressmeddelande om utredningen kan läsas här >> Där framgår det också att utredningen föreslår att identitetskapning i sig ska kriminaliseras. Brottet ska heta identitetsintrång och straffet kan bli upp till två års fängelse.

”Räntetak krävs i strategi mot skuldfällan”

28 november, 2013 i Ekonomi, Konsumenträtt

Sveriges Konsumenter anser överskuldsättningsutredningens förslag som genomtänkta, övergripande och konsumentorienterade. Men man är kritisk till att utredningen inte föreslår ett maxtak på räntan på snabblånen, skriver organisationen på sin hemsida. Jan Bertoft, organisationens generalsekreterare och expert i utredningen, har skrivit ett särskilt yttrande i utredningen om detta. Läs mer >> Yttrandet i sin helhet kan läsas här >>

Regeringen: Förslag om skuldsättning kommer före valet

27 november, 2013 i Ekonomi

Regeringen snabbehandlar förslagen i utredningen om överskuldsättning, skriver DN. Regeringens ambition är att kunna presentera en viljeinriktning och strategi för att komma åt överskuldsättningen mot slutet av sommaren. Några av förslagen kommer dock kräva lagändring och det kommer kräva ytterligare tid. Läs mer >>

Utredare: Skriv av skulder efter 15 år

26 november, 2013 i Ekonomi

Idag lämnar Anna Hedborg, tidigare socialförsäkringsminister och generaldirektör för dåvarande Riksförsäkringsverket, in utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” till regeringen, skriver DN. Den största förändringen man föreslår är att införa en preskriptionstid på 15 år för skulder som hamnar hos kronofogden. Skulder till privatpersoner eller skulder som uppkommit genom ett brott skrivs av först efter 20 år. Bakgrunden är att det idag är svårt att komma tillbaka till ett normalt liv om man fastnat i skuldfällan. – Nu får de överskuldsatta ett livstidsstraff utan möjlighet att bli benådade”, säger Anna Hedborg. Ett annat förslag man lägger fram är en rikstäckande telefonrådgivningstjänst där det går snabbt ska gå att få hjälp. Läs mer >>

Även telefonförsäljning mot småföretag utreds

1 november, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Igår skrev Knyt om att konsumentminister Birgitta Ohlsson tillsätter en utredning som ska titta på ökat konsumentskydd vid telefonförsäljning. SR Kronoberg har intervjuat ministern om utredningen som lyfter upp att även småföretagarnas situation också ska utredas i detta arbete. Artikeln påstår felaktigt att utredningen ska vara klar i april nästa år – det är april 2015 som gäller – något som får konsekvensen att en ny eventuell lag kan vara på plats under 2016. Något som Knyt anmärkte på i sin rapportering igår. Men ministern försvarar tidsaspekten: – Vi har bedömt att utredaren behöver lång tid. Det är måna stenar som måste vändas på, det är inte helt oproblematiskt detta, säger hon. Läs mer >>

Utredning om konsumentskydd vid telefonförsäljning

31 oktober, 2013 i Konsumenträtt

För snart två månader sedan skrev justitieminister Beatrice Ask och konsumentminister Birgitta Ohlsson i ett debattinlägg i DN att man ska utreda konsumentskyddet vid telefonförsäljning. Nu meddelar Birgitta Ohlsson i ett pressmeddelande att hon ger hovrättsrådet och avdelningsordföranden för ARN, Anne Kuttenkeuler, att hålla i utredningen. ”Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om telefonförsäljning som försäljningskanal och kartlägga de problem som finns och föreslå åtgärder. Bland de möjliga lösningarna ingår skriftligt godkännande före bindande avtal och att konsumenter i förväg måste godkänna att telefonförsäljare tar kontakt.” skriver justitiedepartementet i pressmeddelandet. Och det kommer ta tid – utredningen ska vara klar i april 2015, vilket i sin tur betyder att en eventuell lagändring inte kan vara på plats förrän 2016. Till pressmeddelandet >>

”Lagliga” id-kapningar ökar – polisen storsatsar nästa år

29 oktober, 2013 i Bedrägeri

Efter flera års dramatisk ökning av it-relaterade bedrägerier och id-kapningar sjösätts snart insatser från polisen och lagstiftarna, skriver Jönköpingsposten. – Vi startar Nationellt bedrägericenter nästa år. Det är för att öka möjligheten att samordna polisens resurser mot bedrägeribrott som sker i hela landet, för att göra brottsbekämpningen effektiv och strukturerad, säger Gunilla Hörndahl, gruppchef på bedrägeriroteln i Stockholm City. Id-stöld i sig är inte olagligt men justitieminister Beatrice Ask tillsatte i våras en utredning med målet att kriminalisera handlingen. En arbetsgrupp väntas föreslå en lagändring vid årsskiftet. Läs mer >>