Du går nu igenom arkiven för Stefan Attefall.

Så vill JM påverka avskrivningarna

10 mars, 2014 i Ekonomi, Handel

Byggbolaget JM har vänt sig direkt till bostadsminister Stefan Attefall för att förhindra en förändrad praxis gällande avskrivningar i bostadsrättsföreningar, skriver SvD. ”Vi vill ge ledningen för Bokföringsnämnden rätt analys”, skriver bolagets finanschef Claes Magnus Åkesson, i ett mejl till ministern. I ett mejl till Claes Magnus Åkesson frågar SvD om det verkligen är hans sak att ge Bokföringsnämnden ”rätt analys”. Och i så fall rätt analys för vem? Åkesson väljer dock att inte besvara en enda av SvD:s frågor. ”Min analys pekar in på vikten av att prioritera och styra emot klok kassaflödesplanering och starka balansräkningar i förvaltningen av bostadsrättsföreningar. I övrigt har jag inga kommentarer”, skriver han i ett mejl. Läs mer >>

Byggfelsförsäkringen ska avskaffas

17 januari, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Mer än två miljarder kronor har betalats in till byggfelsförsäkringen sedan 2005 då den blev obligatorisk men det är ytterst sällan som husägare kunnat få ersättning för fel. Nu vill regeringen avskaffa den den obligatoriska byggfelsförsäkringen från den 1 juni i år, skriver SVT Nyheter. Därmed blir ett vanligt villabygge omkring 10 000 kronor billigare. Läs mer >>

Kritiserad byggförsäkring ska bort

24 april, 2013 i Konsumenträtt

Den hårt kritiserade byggfelsförsäkringen ska ersättas med en åtgärdandeförsäkring. Det säger regeringens utredare i ett förslag som kommer att lämna till bostadsminister Stefan Attefall (KD), skriver SVT Nyheter. Förslaget innebär att försäkringsbolaget ska åtgärda felen och sedan kräva eventuell återbetalning från byggföretaget. Till artikeln >>

Debatt: ”Småhusköpare måste få bättre konsumentskydd”

23 januari, 2013 i Konsumenträtt

Sverige saknar fungerande konsumentskydd vid småhusbyggen. Det är kontentan av en hovrättsdom nyligen då ett byggföretag friades från ansvar för omfattande mögelskador. Vi föreslår ett tak för rättegångskostnader så att fler konsumenter vågar ­använda sig av domstolarna. Det skriver Ulf Stenberg på Villaägarnas riksförbund i DN. I praktiken innebär domen att småhusbyggandet är en experimentverkstad på konsumenternas bekostnad. Till artikeln >>

Dyr fuktdom för skånska villaägare

21 januari, 2013 i Konsumenträtt

Hovrätten friar Myresjöhus – ett dråpslag för de boende i de fuktskadade villorna i Svedala. Domen kan på sikt drabba många andra som bor i hus med enstegstätade fasader, skriver TT. Villorna byggdes av Myresjöhus 1999–2003 med enstegstätade fasader. Fasaderna drabbas ofta av fukt- och mögelskador, men det var först 2007 som det i Sverige slogs larm om fasadtypens brister. Tiotusentals hus har byggts med metoden. Vissa liknande fall har tidigare ersatts via byggfelsförsäkring, men det kan ändras efter hovrättsdomen som kan bli vägledande. – Generellt kan man säga att domen kommer fram till att husen byggdes så som då ansågs vara fackmannamässigt. Enligt skadebegreppet i lagen om byggfelsförsäkring är det därför inte ett fel som täcks av försäkringen, säger Andreas Kozub, kommunikatör på byggförsäkringsföretaget Gar-Bo.

FI till försvar för bolånetaket

15 oktober, 2012 i Ekonomi

Sveriges småhustillverkare tillsammans med företrädare för mäklarbranschen har gått ut på bred front och kritiserat dagens bolånetak, som man menar bromsar bostadsbyggandet och stänger ute unga från bostadsmarknaden. Finansinspektionen, som menar däremot att bolånetaket haft den önskade effekten, skriver SvD. – Bolånetaket har fungerat på det sätt som är tänkt, genom att säkerställa att svenska hushåll inte överbelånar sig. Det utspel som nu gjorts har en annan utgångspunk, nämligen den strukturella frågan om bostadsbyggandet, säger FI:s kommunikationschef Annika Zervens. Till artikeln >>

Ministern vill att byggbolagen tar sitt ansvar

10 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Mängder av husägare med enstegstätade fasader har drabbats av fuktproblem. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) tycker att byggbolagen måste ta sitt ansvar för att lösa situationen, skriver Ny Teknik. Attefall är inte beredd att agera för att byggfelsförsäkringen ska täcka utvecklingsfel utan vill avvakta hur rättsprocesserna om enstegstätade fasader utfaller i hovrätt eller högre instans. – Det kan vara så att domstolarna kommer fram till att det finns ett otydligt konsumentskydd, då måste vi överväga hur vi ska utforma det i framtiden, säger han. Till artikeln >>

Debatt: Konsumenten drabbas av byggfel

5 juni, 2012 i Konsumenträtt

Problemen med enstegstätade fasader sprider sig och allt fler småhusägare upptäcker att deras hus drabbats av läckage och mögel som en följd av fasadkonstruktionen. Också i Falkenberg finns exempel på detta. Villaägarnas Riksförbund kräver nu att staten, byggbranschen och försäkringsbolagen tar sitt ansvar,skriver regionchefen Stefan Stjernedal i HN. I Sverige har uppemot 20.000 småhus byggts med enstegstätade fasader. Eftersom ingen satt stopp byggs det än idag hus med den riskabla metoden. Förbundet vill att byggfelsförsäkringen reformeras så att den också omfattar den här typen av byggfel. Till artikeln >>

Debatt: Byggbranschens fel drabbar hushållen

12 april, 2012 i Handel, Konsumenträtt

I Sverige har upp emot 20.000 småhus byggts med så kallade enstegstätade fasader, med konstaterat stor risk för mögel i konstruktionen. Trots det fortsätter byggbranschen att bygga hus med enstegstätade fasader och kan dessutom ta betalt igen om/när det behövs reparation senare, skriver Håkan Lindén på Villaägarna i en debattartikel i Arbetarbladet. Villaägarnas kräver i ett brev till bostadsminister Stefan Attefall åtgärder i form av en ändrad byggfelsförsäkring, en byggfelsfond, och ett höjt ROT-avdrag för de som drabbats. Villaägarna kräver att regeringen sätter stopp för möjligheten att bygga fel utan ansvar, skriver han. Till artikeln >>