Du går nu igenom arkiven för Sulake.

Barn kan avtala utan föräldrar

20 juni, 2013 i Konsumenträtt

Barn får ingå avtal och kan därmed handla för tusentals kronor på sajten Habbo – utan att föräldrarna får chans att samtycka. Det beslutade Marknadsdomstolen, skriver TT. Den aktuella domen rör det virtuella näthotellet Habbo. För att skaffa exempelvis möbler och husdjur måste man ha så kallade Habbomynt – och de kostar riktiga pengar. Betalning sker via fasta telefoner, mobiltelefoner och olika kort. KO anser att Sulake, företaget bakom Habbo, måste ge föräldrar en rimlig chans att på något sätt och vid något tillfälle – före eller efter – samtycka till barnens köp. Men MD finner att det inte strider mot lag eller god sed att barn köper saker på Habbo utan föräldrars samtycke. Domen kan inte överklagas. KO tycker det är märkligt att MD inte har något att erinra mot att barn förmodas ta till sig fyra sidor avtalstext. – Det är en grundläggande princip att man ska kunna förstå ett avtal för att bli bunden av det, säger Daniel Karfs. Han saknar ett resonemang av MD kring föräldrars mycket begränsade möjligheter att i efterhand godkänna barnavtal. Risken är att domen misstolkas att skulle vara helt fritt fram (för barnavtal utan samtycke). Till artikeln >>

Barn får ingå avtal utan föräldrars samtycke

20 juni, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Enligt Marknadsdomstolen är det tillåtet att låta barn ingå avtal utan att föräldrarna ges möjlighet att samtycka. Marknadsdomstolen går därmed emot KO som menade att det är orimligt att barn kan lockas in i en dyr lek utan att föräldrarna ens informeras, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. KO hade stämt finska Sulake med tjänsten Habbo, som man menade kontrollerade om barnen hade föräldrarnas godkännande vid köp. Enligt domstolen saknar det betydelse att Sulake inte kontrollerar att föräldrar är informerade om barnens köp. – Domen innebär att tveksamma affärsmetoder prioriteras på bekostnad av barns och föräldrars trygghet. Skyddet för barn och föräldrar fungerar uppenbarligen inte, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson. Till artikeln >>
Se också SVT Nyheters artikel >>

Inte förbjudet sälja webbtjänster till barn

19 juni, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen ville stoppa sajten Habbo från att sälja virtuella varor till barn under 18 år. Men Marknadsdomstolen nobbar myndighetens krav, skriver CS. Det strider varken mot den aktuella lagen föräldrabalken eller mot internationell marknadsföringspraxis att låta barn köpa webbtjänster på egen hand, menar domstolen. Man tycker inte heller att Habbos användarvillkor, även om de är otydliga, inte kan anses vara utformade för att utnyttja barns trovärdighet. Konsumentombudsmannen måste nu betala Habbos rättegångskostnader på sammanlagt 592.000 kronor. Till artikeln >>