Du går nu igenom arkiven för Svante Axelsson.

Inga nya fossilbilar i Tyskland efter 2030

13 oktober, 2016 i Miljö, Motor

Efter ett beslut av det tyska förbundsrådet ska Tyskland stoppa all nyproduktionen av bensin- och dieselbilar från 2030. Detta för att uppnå klimatmålen och minska koldioxidutsläppen med 95 procent till 2050, skriver DI. Svante Axelsson, samordnaren för ett fossilfritt Sverige tycker det är en god nyhet och att Sverige borde ta efter. Snabbaste vägen för att slå om till fossilfritt är enligt Svante Axelsson att göra som Tyskland och helt enkelt förbjuda den äldre tekniken. ”Får bilbranschen så här tydliga förbud så kommer forskningen och framtagningen för vätgasbilen och elbilen att fokuseras. Med tuffa krav anpassar sig branschen, de är skickligare än vad de utger sig för att vara”, säger Svante Axelsson. Till artikeln >>

Ledare: Är ekologiskt reko?

17 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

”Det där håller jag inte med om”, sa Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, om påståendet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att ekologiska grödor är föga klimatsmarta. Detta eftersom de binder betydligt mindre koldioxid än konventionellt odlade produkter. Svante Axelsson hävdar att det är ”ganska jämnt skägg”. Så vem ska man tro på, undrar Expressen i en ledare. Sambanden måste redas ut ordentligt, utan att vare sig jordbruksindustrins lobbyister eller gröna idealister tillåts att blanda bort korten. Om man vill göra en verklig insats för klimat och miljö finns det en säker väg att gå: Dra ner på köttet. Till artikeln >>

Debatt: ”Ge alla hushåll rätt dra av för egen förnybar el”

20 oktober, 2014 i Ekonomi, Miljö

Skattereduktionen för egenproducerad el måste gälla alla hushåll, även de i lägenheter. Och avdraget ska göras direkt på elräkningen, inte på nästa års inkomstdeklaration. Gör rätt från början och åtgärda bristerna i förra regeringens förslag, skriver Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Linda Burenius Magnusson, vd OX2:s vindkraftskooperativ, och Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges konsumenter, i Ny Teknik. Till artikeln >>

Debatt: Marknadsstyrd kärnkraft nyckel till bred miljöpolitik

22 september, 2014 i Miljö

Miljöfrågor kan bli smörjmedel. Miljön är ingen traditionell höger-vänsterfråga. Nu har FP, C, S, MP och V goda möjligheter att enas i centrala miljöfrågor, skriver Naturskyddsföreningens ledare på DN Debatt. I svaren på Naturskyddsföreningens valenkät till riksdagspartierna och deras egna vallöften ser vi 10 områden där partierna redan i dag ligger när varandra. Det handlar bland annat om en grön skatteväxling, en energiöverenskommelse om kärnkraften, att ge barnen en giftfri vardag, främja produktionen av svensk ekomat där hälften idag importeras och utöka satsningarna på solel. Till artikeln >>

Slåss för det svenska köttet

10 mars, 2014 i Handel, Livsmedel

– Konsumenterna är bra på att köpa svenskt kött. Det är sämre med livsmedelsbranschen och restaurangerna. Så säger Jenny Lundström från Svenska Djurhälsovården som ska hålla ett tal på ett seminarium som handlar om svenskt kötts överlevnad, skriver Arbetarbladet. Enligt Svenska Djurhälsovården har billigt importkött tryckt tillbaka svenskt nötkött sedan 1990-talet och särskilt illa är det för svenska grisbönder. Läs mer >>

Nettodebitering av egenproducerad el nobbas

25 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Regeringens utredare kring mikroproducerad el säger nej till ett system med nettodebitering, skriver Miljö & Utveckling. Nettodebitering innebär att den förnybara el som en mikroproducent för in på elnätet kvittas mot den el som producenten köper tillbaka. Elskatt och mervärdesskatt läggs endast på nettot i ett sådant system. Men enligt utredaren Rolf Bohlins bedömning är inte ett nettodebiteringssystem förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Istället föreslås att den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som mikroproducenten skulle ha tjänat i ett system med nettodebitering. Men det är inte lika bra, enligt Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. – Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer, säger han. Utredningen konstaterar också att det för de som producerar el från sol- och vindkraft i ännu mindre skala, så kallade mikroproducenter, fortfarande saknas incitament att ersätta köpt el med egenproducerad, även om man räknar in den föreslagna skattereduktionen. Till artikeln >>

Liten ljusning för villaägare med solceller

14 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Idag presenterades den så kallade nettodebiteringsutredningen för regeringen. Nettodebitering betyder att den som har till exempel solceller på taket och därmed producerar egen förnybar el får kvitta produktionen mot sin egen elkonsumtion. Vitsen är att enbart nettokonsumtionen beskattas, skriver Naturskyddsföreningen. – Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer. Att byta kWh mot kWh är en enkel och pedagogisk princip, säger generalsekreterare Svante Axelsson. Istället för en bank föreslår dagens utredning att den småskaliga solcellsproducenten får ett bidrag för sin produktion på 58 öre per kWh, med ett tak på 10 000 kWh/år. Producenten gör ett avdrag i sin inkomstdeklaration för dubbla den energiskatt som denna har betalat på den köpta el som motsvarar det överskott som har matats ut under året. Istället för en bank föreslår dagens utredning att den småskaliga solcellsproducenten får ett bidrag för sin produktion på 58 öre per kWh, med ett tak på 10 000 kWh/år. Producenten gör ett avdrag i sin inkomstdeklaration för dubbla den energiskatt som denna har betalat på den köpta el som motsvarar det överskott som har matats ut under året, säger Svante Axelsson. Till artikeln >>

Även nyare kylskåp kan vara miljöbovar

12 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Har du ett kylskåp som är från 2010 och tidigare? Det kan vara läge att byta ut det. För varje år som går så förlorar miljön på att du har det kvar, skriver SVT Nyheter. Konsultföretaget Miljögiraff som, på uppdrag av Naturskyddsföreningen, undersökt miljöpåverkan på kylar och frysar ur ett livscykelperspektiv; från tillverkning och användning till återvinning. – Det har skett en så snabb teknikutveckling på kylskåp så det här gäller också A och A+ som bara har några år på nacken, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Om man har ett kylskåp från 1990-talet och byter ut det mot ett A+++ kylskåp har man, enligt livscykelanalysen, tjänat in miljöpåverkan på två-tre år. Det förutsätter också att de äldre modellerna återvinns på ett miljöriktigt sätt. Till artikeln >>

Debatt: ”Låt husägarna kvitta el för hela året”

16 januari, 2013 i Ekonomi, Miljö

Alla som producerar egen el borde få kvitta mot den egna förbrukningen, men inte bara månadsvis utan årsvis. Först då kan man räkna hem lite större investeringar. Det skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Joacim Olsson, Villaägarnas Riksförbund, i Ny Teknik. I Danmark infördes nettodebitering redan 1998, med resultatet att investeringarna i framför allt solcellsanläggningar ökade markant. Samma utveckling kan förväntas i Sverige. För Sverige, med sitt nordliga läge och stora variation av solstrålar över året så är det av yttersta vikt att kvittningen sker på årsbasis, skriver de. En utredning om nettodebitering som energiministern beställt ska redovisas i juni. Till artikeln >>

Debatt: Skärpta krav på miljöbilar räcker inte

10 april, 2012 i Miljö, Motor

Regeringen väntas inom kort föreslå en ny miljöbilsdefinition. När 40 procent av nybilsförsäljningen får skatterabatt genom att kallas miljöbil är det hög tid att skärpa kraven. Men enligt vad som läckt ut tycks de nya reglerna vara kopplade till bilens vikt vilket innebär att tunga bilar får mildare krav än lätta. Det innebär att incitamenten till riktigt snåla bilar försvagas, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen i GP. Till artikeln >>