Du går nu igenom arkiven för Svenskt Vatten.

I helgen tvättar vi bilen – på rätt sätt

27 april, 2015 i Miljö, Motor

I helgen finns möjligheter att skippa den miljömässigt förkastliga fultvätten av bilen – och för en gångs skull tänka miljövänligt i stället. För just den aningslösa biltvätten på gården är en av våra allra största miljöbovar, skriver DD. I helgen uppmärksammar Dalarnas kommuner i en gemensam satsning Stora Biltvättarhelgen 2015 tillsammans med landets totalt 290 kommuner arrangerat av Mitt Vatten. – Varje gång vi tvättar bilen på gatan skjuter vi över en miljökostnad på minst 200 miljoner kronor till naturen, förklarar Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten. Biltvättarna filtrerar bort olja och partiklar från vattnet och behandlas i reningsverk innan det mynnar ut i vattendrag, grundvatten och sjö. Till artikeln >>

Mikroplast flödar ut i havet via avloppet

2 oktober, 2014 i Miljö

Det finns en oro för att mikroskopiska skräppartiklar i haven har en störande effekt på de marina ekosystemen, skriver Ny Teknik. Därför har IVL och Svenskt Vatten undersökt hur mycket mikroskräp som finns i inkommande och utgående vatten vid tre avloppsreningsverk. Resultaten visar att stora mängder mikropartiklar av plast och textilfibrer finns i hushållens avloppsvatten. Trots att reningsverken lyckades avskilja merparten av mikroskräpet, ofta över 90 procent släpptes i storleksordningen 30-70 miljoner mikroplastpartiklar och 40-500 miljoner textilpartiklar per timme ut i havet. De mikroskräppartiklar som reningsverken lyckas avskilja hamnar i slammet. Om slammet sedan används som gödning på åkrar följer troligen mikroplastpartiklarna med. Forskarna konstaterar att de i rapporten inte har lyckats besvara frågan om hur stort tillskottet av mikroskräp är från reningsverken jämfört med andra källor. Hur farligt det är med mikroskräp i haven vet man ännu inte riktigt.Till artikeln >>

Vattenkokning kan bli vanligare

7 november, 2013 i Livsmedel, Miljö

Underhållet på dricksvattenledningar är eftersatt på många håll i landet och kan leda till att vi får koka vårt vatten, skriver TT. Många kommunala politiker går hellre till val på låga taxor än att säkra systemen för framtiden, hävdar Livsmedelsverket. – Generellt sett är det så att man prioriterar dricksvatten väldigt lågt. Det läggs inte särskilt mycket resurser på förnyelse av näten, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket. Läs mer >>

Rör i marken och vattentorn kan sprida bisfenol A

24 oktober, 2013 i Hälsa

Kemikalieinspektionen har tidigare varnat för att det skadliga ämnet kan spridas från renoverade rör i hus, men nu har de också hittat spår av bisfenol A i ledningsvatten, skriver SVT Nyheter. Det hormonstörande ämnet bisfenol A kan läcka ut i ditt dricksvatten från rör i marknätet och från vattentorn. Nu kräver branschorganisationen Svenskt Vatten att en myndighet får ta ansvar för vattnet. – Svenskt Vatten anser att vi måste ha en myndighet som bedömmer material som kommer i kontakt med vatten, och som tar fram vilka material som man får använda inne i fastigheter, i de kommunala näten och även i vattenverken, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. Till artikeln >>

Dålig koll på biocider i konsumentprodukter

17 december, 2012 i Hälsa

Flera importörer av konsumentprodukter som leksaker och sportkläder vet inte i fall varorna är behandlade med omdiskuterade bakteriedödande ämnen som silver och triklosan. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet, skriver Ny Teknik. När det gäller kläder och skor marknadsförs de ofta under beteckningar ”behandlad mot dålig lukt”, ”anti-odour”eller ”hygienic protection”. När plaggen tvättas läcker bakteriedödande ämnen som silver, triklosan och triklokarban ut i miljön, där de kan skada vattenlevandeorganismer. Av 30 företag visste 8 inte om varan de importerar innehåller antibakteriella ämnen. För leksaker gällde det tre av sju importörer. Studien visar också att många företag vill ha tydligare information om vilka regler som gäller. Till artikeln >>

Antibakterialla träningskläder på väg ut

23 augusti, 2012 i Hälsa, Handel, Miljö

Träningskläder och underställ hör till de plagg som behandlas med silver och andra antibakteriemedel för att inte lukta svett. Men nu kan det vara slut med detta, skriver Råd & Rön. De ämnen som kritierats är framför allt silver, triklosan och triklorkarban. När tidningen besökte olika sport- och friluftsbutiker i Stockholm hittade man inga kläder med antibakteriell behandling. I stället har man tränings- och fritidsplagg av merinoull, som är naturligt antibakteriell. Haglöfs, Nordens största leverantör av friluftsprodukter, kommer att sluta med antibakteriell biocidbehandling från och med hösten 2012. Till artikeln >>

Nanopartiklar i kläder hot mot folkhälsan

16 maj, 2012 i Hälsa, Miljö

Bakteriedödande silverpartiklar som tvättas ur kläder kan leda till ökad antibiotikaresistens – ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Det anser svenska forskare, skriver Ny Teknik. Silverjoner dödar bakterier. Men de är även ett miljögift, minst lika giftigt som kvicksilver. Och silvernanopartiklar tvättas snabbt ur behandlade kläder. Efter tio tvättar kan de vara helt borta, konstaterar Kemikalieinspektionen i en rapport. Silvret hamnar i reningsverken där de nyttiga vattenrenande bakterierna riskerar att slås ut. – Det finns även en risk att nanopartiklar av tungmetaller, som silver, kan leda till att bakterier blir antibiotikaresistenta, säger Sara Hallin på SLU. Till artikeln >>