Du går nu igenom arkiven för Swedac.

Stärkt konsumentskydd vid köp av färdigförpackade varor

6 februari, 2017 i Handel

Myndigheten Swedac har tagit fram nya föreskrifter för färdigförpackade varor. Syftet är att konsumenterna ska få den mängd vara som de betalar för, skriver Swedac i ett pressmeddelande. Som förpackare och importör måste man kunna säkerställa att det är rätt mängd vara i förpackningen. En viss undermängd i förpackningen tillåts om varan förpackats industriellt på löpande band och om det i samma parti även finns överfyllda förpackningar. Snittvärdet för partiet måste överensstämma med vad som står på förpackningen. För att klara detta måste en förpackare använda sig av statistisk stickprovsmetod. Nu ställs nya hårdare krav på den statistiska stickprovskontroll som används av förpackare som inte e-märker. Stickprovskontrollen måste vara så bra att förpackningarna klarar de tester som tillsynsmyndigheterna (Swedac, Livsmedelsverket och kommunerna) gör. Till artikeln >>

KBV kan fortsätta kontrollera bilverkstäder

29 september, 2016 i Motor

Konsumentverket och Motormännen ger Kontrollerad Bilverkstad, KBV, grönt ljus för att fortsatt genomföra kvalitetsuppföljande tredjepartskontroller av bilverkstäder, skriver Motor-Magasinet. Frågan om KBV:s lämplighet som kvalitetskontrollant väcktes efter sommaren. Så sent som i mitten av september ställde tidningen Vi bilägare frågan ”Kan branschen kvalitetskontrollera sig själv? Nu har Konsumentverket och Motormännen efter samråd besvarat frågan med ett ”ja” om kontrollorganet uppfyller ISO-standarden 17020 efter kontroll, ackreditering, av Swedac. Till artikeln >>

”Konsumentministern nöjd med bilbranschens kvalitetsåtgärder”

8 februari, 2016 i Handel, Motor

Hösten 2014 visade Kalla fakta på slarv och undermåliga reparationer samt bristfälligt kundomhändertagande hos ett antal bilverkstäder. I programmet riktade konsumentminister Per Bolund allvarlig kritik mot branschen med en uppmaning om bättring för att undvika ett myndighetsingripande och lagstiftning. Nu presenterar MRF kvalitetsstandarden Godkänd bilverkstad, som ska säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor. En oberoende part kontrollerar att kraven uppfylls. Till pressmeddelandet >>

Dyrare och krångligare att besiktiga bilen

13 januari, 2014 i Motor

Sedan den avregleringen av bilbesiktningsmarknaden blev verklighet har stationerna blivit fler, priserna högre och bilägarna förvirrade över hur de ska boka besiktningen, skriver DN som gjort en sammanställning. De privata aktörerna håller dock likvärdig kvalitet på sina besiktningar jämfört med statliga Svensk Bilprovning. Läs mer >>

Hög elräkning kan bero på fel på elmätaren

19 september, 2013 i Ekonomi

Tycker du att din elräkningen är lite väl hög? Särskilt efter att elnätsföretaget börjat avläsa elmätaren månadsvis? Det kan bero på att det är fel på själva elmätaren. Detta fick familjen Lagerqvist erfara när deras elmätare blev utbytt. Deras förbrukning  ökade med 7 290 kilowattimmar på pappret, vilket resulterade i en räkning på hela 12 200 kronor – extra. – År 2009 upptäckte man en mätare som i vissa fall påverkades av störningar över elnätet, vilket gjorde att mätvärdena sprang i väg. Och trots att tillverkaren hade följt den angivna standarden var den bevisligen inte tillräcklig, säger Renée Hansson, teknisk handläggare på Swedac, som är den tillsynsmyndighet som ansvarar över landets elmätare. Till artikeln >>

Konsumenters kännedom om CE-märket minskar

17 maj, 2013 i Hälsa, Handel

Många konsumenter känner inte ens till att CE-märket finns. Det visar en studie som Handelns Utredningsinstitut (HUI) har gjort på uppdrag av Swedac, andra myndigheter i Marknadskontrollrådet samt Svensk Handel, skriver Fastighet & Bostadsrätt. Andelen som känner till att märket innebär att tillverkaren intygar att produkter uppfyller grundläggande krav på bland annat säkerhet, har också minskat. – Titta alltid efter CE-märket när du handlar, är Amina Makboul, marknadskontrollsamordnare på Swedac, råd till konsumenterna. Till artikeln >>

Företag ska betala sanktionsavgift till Swedac

15 oktober, 2012 i Bedrägeri, Handel

Ett företag som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterat av Swedac får betala 20.000 kr. Företaget, som bland annat installerar värmepumpar, har använt Swedacs ackrediteringsmärke på reklamblad, trots att företaget inte är ackrediterat. Enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll får Swedac ta ut en sanktionsavgift på mellan 5000 och 1000.000 kr. Enligt Swedac är det första men inte sista gången bötesmöjligheten utnyttjas. Till artikeln >>

Tinad torsk väger för lite

15 maj, 2012 i Handel, Livsmedel

När du köper frusen torsk får du inte det du betalar för. När P4 Jönköping kontrollerat innehållet i torskpaket från Eldorado, Coop, Ica, Findus, Polar Seafood och Favorit visade det sig att inget av paketen innehåller de 400 gram som utlovas på förpackningen efter att det tinat. I det värsta exemplet var det bara 325 gram torsk kvar. Till artikeln >>
Det är ett otydligt regelverk som gör det möjligt, skriver SR Jönköping. Enligt de regler som finns får avvikelsen från vikten som anges på förpackningen vara max sex procent på en enskild förpackning. Problemet är att det i regelverket inte framgår när produkten ska väga så mycket som det står på förpackningen – är det när den är djupfryst och oätlig, eller är det när den har tinat? Till artikeln >>