Du går nu igenom arkiven för tågresa.

SJ-konduktörer varnar för fräcka väskbytare

21 november, 2016 i Bedrägeri

Konduktörerna på SJ:s tåg med avgångar från Stockholm har börjat uppmana resenärer att hålla extra uppsikt på om deras väskor byts ut under färden. Det hela tros vara ett nytt tillvägagångsätt för tjuvar att byta ut en tom väska mot en passagerares, skriver SVT Nyheter Stockholm. Men hur vanligt det är med just väskstölder, det vet SJ inte. – Vi känner inte till den totala omfattningen eftersom vi sällan får information om stölderna. De flesta upptäcker inte stölden omedelbart, utan polisanmäler det först när de ska kliva av, säger Jan Sjölund, säkerhetschef på SJ. Till artikeln >>

Kyliga Öresundståg går inte längre att klaga på

2 september, 2016 i Konsumenträtt

En Växjöbo klagade på att Öresundstågen saknade värme och krävde kompensation. Nu får hon rätt. Samtidigt har Länstrafiken Kronoberg stängt dörren för framtida temperatur-kritik, skriver SMP. ARN hänvisar i sitt beslut till Länstrafikens resevillkor, där det under punkten kvalitetsbrister står ”vid brister i fråga om utrustning, ordning eller hygien … som orsakar obehag under en resa, finns det möjlighet för resenär att erhålla skälig ersättning”. Men när Länstrafiken i april uppdaterade sina resevillkor försvann punkten om kvalitetsbristerna. Numera kan resenärer endast få kompensation för inställda eller försenade tåg. Ändrtingen har doick inget med avgörandet att göra, enligt Thomas Nilsson, trafikdirektör vid Länstrafiken Kronoberg. Till artikeln >>

För kallt på tågen – resenär får ersättning

1 september, 2016 i Konsumenträtt

Länstrafiken Kronoberg rekommenderas att betala skadestånd till en resenär som anmärkt på ickefungerande värme i tågvagnar flera gånger under vintern. Bolaget bad henne att fylla i en resegaranti men någon vecka senare fick hon veta att resegarantin omfattade bara resetidsförändringar och inte temperaturen på tågen. Resenären vände sig då till ARN, som nu rekommenderar tågbolaget att betala 500 av de 1300 kronor resenären krävde. Det på grund av kvalitetsbrister, för ”bristande komfort i form av kallt inomhusklimat” och för att ”bristen medfört ett objektivt obehag av viss dignitet”. Till artikeln >>

Färre resenärer kräver SJ på ersättning för försening

22 februari, 2016 i Konsumenträtt

Sedan SJ införde hårdare regler för restidsgaranti förra året har kraven på ersättning från försenade resenärer minskat med 20 procent. Genom det har SJ sparat in 14 miljoner kronor i ersättningar, skriver SR Ekot. Enligt SJ beror skillnaden på lägre biljettpriser och bättre punktlighet. Tidigare kunde en resenär få upp till hela biljettpriset i ersättning om tåget blev mer än en timme försenat. Men med den nya restidsgarantin som infördes den 1 maj förra året får resenären tillbaka en fjärdedel av pengarna. Med den nya restidsgarantin så slutade SJ också ge ersättning vid 30 minuters försening till resenärer utan månadsbiljett. Flera resenärer på Stockholms Central som Ekot pratat med säger att de helt enkelt inte orkar kräva ersättning eftersom det är för krångligt och ger för lite pengar tillbaka. Till artikeln >>

Funktionsnedsatta tvekar inför tågresan

10 november, 2015 i Handel, Konsumenträtt

Var tredje resenär med funktionsnedsättning är osäker på tillgängligheten på tåget. Var fjärde är orolig för att hjälpen på stationen inte finns på plats. Det visar en undersökning som Konsumentverket låtit göra, skriver myndigheten. Det är många som inte känner till sina rättigheter. Det finns skillnader i reglerna beroende på om du reser med tåg, buss, båt eller flyg. Men oavsett färdmedel har du rätt att få assistans så att du kan genomföra resan, trots din funktionsnedsättning. Du har alltså rätt att få hjälp att komma ombord och likaså vid avstigning och byten. Du kan också ha rätt att få hjälp ombord, till exempel med att ta dig till toaletten. Om du är med om att inte kunna genomföra en resa på grund av din funktionsnedsättning kan du anmäla detta till Konsumentverket. Till pressmeddelandet >>

Tågbolagen dåliga på konsumentinformation på webben

19 maj, 2015 i Handel

Flera tågföretag i Sverige, bland annat de som kör åt Upplands lokaltrafik, har för dålig information på webben om tågens punktlighet och hur nöjda kunderna är. Och nu får de kritik från Konsumentverket, skriver P4 Uppland. Enligt EU-förordningen har allmänheten rätt till att kunna läsa på tågföretagens hemsidor om exempelvis biljettförsäljning, tågens punktlighet, handläggningstiden för klagomål, åtgärdsplan och hur nöjda kunderna är. – Vi tycker ju att det är allvarligt. Och det är andra gången vi begär in det här. Alla järnvägsföretagen ska ha den här redovisningen på sina hemsidor samt skicka in en rapport årligen, säger Jan Nyqvist, enhetschef hos Konsumentverket. Till artikeln >>

SJ ändrar regler för ersättningsgarantin

30 april, 2015 i Konsumenträtt

Nu ändrar SJ sina regler för ersättning vid förseningar. Från och med 1 maj får resenärerna tre fjärdedelar mindre i ersättning vid tågförseningar orsakade av SJ, skriver Aftonbladet. – Våra kunder har önskat ett enklare och en snabbare hantering, säger Maricka Berggren, presskommunikatör på SJ. Till artikeln >>
SJ:s förklaringar till att restidsgarantin krymps är kvalificerat nonsens, skriver
Oisín Cantwell. Men frågan är varför Trafikverket – som orsakar de flesta förseningarna – inte tar något ekonomiskt ansvar gentemot resenärerna. Till artikeln >>

Svårt att boka tåg till utlandet

27 oktober, 2014 i Handel

Det har blivit betydligt krångligare att köpa tågbiljetter till utlandet sedan SJ lagt ner sin biljettförsäljning till länder utanför Skandinavien, skriver SVT Nyheter. SJ hänvisar till en resebyråkedja där det inte går att boka tågbiljetter via nätet. Bara på plats kan man få en biljett i handen och resebyrån lägger på mellan 300 och 400 kronor. – Det kostar mer än det smakar för oss att hjälpa folk att komma ut i Europa och det kan vi inte fortsätta med, förklarar Helga Baagøe, SJ:s kommunikationsdirektör. Det kommer att dröja tills det blir lättare att boka en biljett utomlands. Först krävs ett samarbete mellan alla olika tågoperatörer i Europa. – SJ kommer däremot till årsskiftet att ha en webbsajt som ska göra det lite lättare för konsumenterna att boka själva i alla fall, säger hon. Till artikeln >>

Dina rättigheter vid Öresundstågs strejk

2 juni, 2014 i Konsumenträtt

Från och med kl 03 natten mot måndag 2 juni, och på hittills obestämd tid, körs inga Öresundståg på grund av strejk. Här är vad som gäller om du drabbas av inställda eller försenade tåg, skriver Konsumentverket. Du har alltid rätt till information om förseningar för ditt eget tåg.
Är förseningen på mer än 60 minuter har du, om det är nödvändigt, rätt till mat, dryck och hotell – oavsett om du står på stationen eller sitter på tåget. Du har rätt att få tillbaka pengarna eller boka om resan om du inte kommer iväg. Till artikeln >>

SJ-resenärer fick hund på fötterna – ersätts delvis

31 maj, 2013 i Konsumenträtt

I juli förra året reste två vuxna med ett av SJ:s tåg mellan Sundsvall och Stockholm. De hade platsbiljetter vid ett bord för fyra tillsammans med en man som hade en större jakthund med sig, skriver GP. Hunden låg under bordet och benutrymmet för resenärerna var, enligt paret, nästan obefintligt. Hunden ska dessutom ha legat på deras fötter och försökt nosa och slicka på dem. Paret vände sig till ARN och krävde biljettpengarna tillbaka, och ersättning för tvätt av kläderna. ARN anser dock att de får nöja sig med 500 kronor i ersättning. ARN anser att hunden legat på golvet på ett sådant sätt att det uppstått bristande benutrymme och obehag för de två resenärerna och det, anser man, kan klassas som bristande hygien och ordning. Nämnden konstaterar vidare att personalen till en början inte vidtagit några åtgärder, utan först i ett senare skede erbjudit paret andra platser. Till artikeln >>