Du går nu igenom arkiven för Teledirekt.

”Billigt” avtal med Swedfone gav chocknota

9 mars, 2015 i Bedrägeri, Tele- och internet

Telefonkostnaden skulle sjunka, lovade säljaren från Swedfone. I stället fick Anna räkningar på nästan 9 000 kronor och ett avtal bundet i 36 månader, skriver GP. – Han sa att jag hade en hög telefonkostnad och att han kunde sänka den med flera hundra kronor i månaden. Han var väldigt bra på att övertala, minns hon. Säljaren lovade att de gamla abonnemangen skulle sägas upp, och att kostnaden skulel sjunka från 400-500 kronor i månaden till 254. När räkningarna kom visade sig att Anna hade en lång bindningstid kvar hos sin gamla operatör, så det blev dyrt att skifta bolag. Dessutom tillkom nya kostnader hos Swedfone. Sammanlagt fick hon fakturor på 8 765 kronor, till största delen brytavgifter och andra engångskostnader. Anna har fått två företagsabonnemang, både mobilt och fast. För ett par år sedan ägde hon en jordbruksfastighet. Efter att GP börjat granska ärendet hörde företaget av sig till Anna. De erbjöd en kompensation på 5 000 kronor samt förkortad bindningstid, 24 månader – något hon gick med på eftersom Swedfone hotade att stämma henne. Till artikeln >>
Konsumentverket startade nyligen ett tillsynsärende mot Swedfone, som på drygt ett år fått 69 anmälningar hos Konsumentverket och 34 hos ARN. GP har upprepade gånger sökt Swedfones ledning via telefon och mejl men inte fått svar. Till artikeln >>

Swedfone: ”Vi bestrider samtliga punkter”

6 mars, 2015 i Bedrägeri, Handel, Konsumenträtt

Swedfone har på ett drygt år fått 69 anmälningar hos Konsumentverket och 34 hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, skriver GP. Många gäller äldre människor som har nekats ångerrätt, eftersom Swedfone hävdar att de är egna företagare. En del säger att de aldrig tackat ja, men blivit anslutna ändå. Många vittnar om att säljarna har utgivit sig för att ringa från Telia eller något annat av de stora telebolagen. Konsumentverket startade nyligen ett tillsynsärende mot Swedfone. Bolaget vidhåller att alla som har eller har haft någon form av firma är företagskunder – en tolkning som jurister bestämt avvisar. Om telefonen huvudsakligen används privat är man privatkund och har ångerrätt. GP har upprepade gånger sökt Swedfones ledning via telefon och mejl men inte fått svar. Till artikeln >>

Teledirekt fällt i ARN – sålde företagsabonnemang till privatperson

22 oktober, 2013 i Tele- och internet

En kvinna blev uppringd av telebolaget Teledirekt och tecknade ett mobilabonnemang på 36 månader, skriver NSD. Avtalet gav henne 600 fria samtalsminuter, sms och en läsplatta för 351 kronor per månad. Abonnemanget var ett företagsabonnemang och kvinnan underströk att hon inte har någon aktiv firma längre men säljaren intygade att det skulle gå bra att teckna abonnemanget ändå. Kvinnan trodde då att hon tecknade avtalet som privatabonnemang. Hon skulle bittert ångra sitt val av Teledirekt. Hon fick ingen läsplatta – det som krävdes var att teckna ett särskilt avtal för det. Om hon valde att inte göra det skulle hon tvingas betala över 14 000 kronor för återstående avtalstid. När hon några veckor senare försökte säga upp avtalet genom sin ångerrätt blev hon nekad – hon hade tecknat ett företagsabonnemang och företagare saknar lagstadgad ångerrätt. När hon så småningom fick sim-kortet och första räkningen kom, visade det sig att de fria samtalsminuterna endast gällde till andra Teledirekt-kunder. Kvinnan anmälde företaget till ARN som nu rekommenderar Teledirekt att låta kvinnan ångra det ingågna avtalet. Nämnden hänvisar bland annat till att uppgiften ”firmatecknare” är överstruket i avtalet. ”Med hänsyn till detta och till vad som i övrigt har framkommit i ärendet anser nämnden att det är utrett att kvinnan har tecknat avtalet huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. Till artikeln >>

Teledirekt anmält av många kunder

17 maj, 2013 i Bedrägeri, Handel, Konsumenträtt

Många känner sig lurade och menar att teleoperatören Teledirekt låtsas vara Telia. Bilden bekräftas av en före detta försäljare och Helsingborgsföretaget befinner sig nu under Konsumentverkets lupp, skriver HD. Flera som har kontaktats av Teledirekt har också vänt sig till polisen. – Vi har en hel hög med anmälningar här, men vi vet ännu inte riktigt hur vi ska gå vidare med detta, säger Stefan Krüger, chef för bedrägeriroteln på polisen i Helsingborg. Det är svårt att styrka brott i den här typen av fall, menar han. Till artikeln >>
Rebecka Pyykönen jobbade som telefonförsäljare för Teledirekt och berättar att samtalen gick till småföretag. Försäljningstekniken gick ut på att få kunderna att tro att det var Telia som ringde, eller att Teledirekt hjälpte Telia med kunder som de inte själva hann med. Egentligen är den enda kopplingen mellan företagen att Teledirekt opererar i Telias nät. Själv säger hon att hon fick sparken när hon började vara tydlig med att det inte var Telia och därmed inte sålde något. Till artikeln >>
Teledirekt kallar påståendet ovan för nonsens. istället är deras uppfattning att de kunder som uppger att de förletts att tro att Teledirekts telefonförsäljare representerade Telia har efterhandskonstruerat detta scenario för att försöka ta sig ur ingångna avtal. Till artikeln >>

Teledirekt anklagas för fusk

5 februari, 2013 i Bedrägeri, Tele- och internet

Det skånska företaget Teledirekt har i Helsingborgs tingsrätt stämt 20 företagare som säger sig ha lurats att teckna avtal om telekomföretagets tjänster. Samtidigt planerar företaget Varningsinfo i Sverige att väcka grupptalan med ett 70-tal lurade mot Teledirekt för bedrägeri eller brott mot marknadsföringslagen, skriver TT. Enligt Dick Malmlund på Varningsinfo har Teledirekts säljare utgett sig för att representera Telia. Till artikeln >>
I papperstidningen finns en längre TT-artikel. En kund erbjöds gratisgåvor, som innebar ett treårigt hyresavtal som kostade närmare 20.000 kronor, berättar Malmlund. Ofta har privata abonnemang omvandlats till företagsabonnemang. Enligt Teledirekts platschef Marcus Rydnemalm får bolaget runt 1000 nya kunder i månaden, vilket kan vara förklaringen till enskilda missförstånd mellan säljare och kund. Att säljarna skulle påstå att de representerade Telia förnekar han. – De kunde vi stämt har först tagit emot produkter från oss, men sedan bestridit avtalet, säger han.
På varningsinfo.se finns ett blogginlägg om Teledirekts stämningar.