Du går nu igenom arkiven för Thomas Kätterer.

Tungmetaller sprutas på ekovinerna

15 februari, 2016 i Hälsa, Miljö

Försäljningen av ekologiska viner rusar. Men frågan är hur miljövänliga dessa viner är – egentligen, skriver TT. För att få kalla ett vin ekologiskt får inga konstgjorda bekämpningsmedel användas. Därmed inte sagt att ekoviner odlas utan bekämpningsmedel. Enligt Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala används tungmetaller istället för mer effektiva organiska bekämpningsmedel som bryts ner i marken. Enligt EU:s regler får vinodlarna använda som mest sex kilogram koppar per hektar och år för att bekämpa svampangrepp. Metallen sprejas på druvorna som kopparsulfat. Ofarliga mängder hamnar i själva vinet, men marken påverkas kraftigt. Systembolagets Ulf Sjödin känner väl till problemet, men tycker ändå att fördelarna med ekovin överväger, inte minst för att det innebär bättre villkor för de som arbetar med besprutningen. Till artikeln >>

Kritik mot angrepp på ekologisk odling

17 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Fyra forskare vid SLU går till hård attack mot ekologisk odling. Men andra forskare på SLU går till motattack – mot deras slutsatser, skriver DN. ”De gör grova och felaktiga förenklingar”, säger Maria Wivstad, föreståndare på Centre for organic food and farming på SLU. Att forskarna är knutna till SLU får säkert en del att dra slutsatsen att detta är SLU:s syn på ekologisk odling. Så är inte fallet. En grupp andra forskare planerar nu ett svar på artikeln, berättar Maria Wivstad. Wivstad tycker det är ”väldiga överord” att hota med svält och onödigt att få det att låta som om alternativet är 0 eller 100 procent ekologisk odling. – Det är en drivkraft för att kunna minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och viktiga satsningar för förgreningar av hela lantbruket. De ställer saker på sin spets. Till artikeln >>

Debatt: Ekologisk odling – vägen till svält

17 november, 2014 i Livsmedel, Miljö

Föreställningar om att ekologisk odling är klimatsmart och ger bättre livsmedel är felaktiga, skriver fyra forskare med anknytning till SLU i SvD. Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad, menar de. Till artikeln >>