Du går nu igenom arkiven för timbaserat elpris.

Få väljer timavtal på el

6 mars, 2014 i Ekonomi

Sedan 2012 kan elkunder välja att få sin förbrukning mätt varje timme i syfte att kunna styra sin elkonsumtion till de timmar då elen är billigast. Men det är inte särskilt många som nappat på det nya systemet, skriver Privata Affärer. Energimarknadsinspektionen konstaterar i en utvärdering att det bara är runt 8 600 kunder som tecknat timavtal. Brist på information och svårt att jämföra priser är några av orsakerna till att få valt timbaserad prissättning. För att nå den fulla potentialen med timavtal krävs dessutom tekniska hjälpmedel för att kunna reagera på prisförändringar. Men bara 40 procent av elhandlarna erbjuder tekniska hjälpmedel för att följa den egna elförbrukningen i realtid, enligt Energimarknadsinspektionen. Läs mer >>