Du går nu igenom arkiven för tingsrättsdom.

Mäklare vinner mot husköpare i tvist om fuktskada

26 september, 2016 i Konsumenträtt

Trots att mäklaren missade att informera om de omfattande fuktskadorna i huset i Göteborg får husköparen inget skadestånd. Tingsrätten anser att den lägre köpeskillingen kompenserar skadan och slår fast att köparen troligen ändå hade köpt fastigheten, skriver Dagens Juridik. Huset såldes först till en annan köpare, som dock frånträdde affären efter att en fördjupad undersökning hade visat ”kritiska” fuktvärden i grundkonstruktionen. När fastigheten väl såldes i slutet av samma år var det via samma fastighetsmäklare men till en köpeskilling som var 700 000 kronor lägre. Köparen krävde drygt 570 000 kronor av mäklaren för golvbyte och dräneringsarbeten. Han hävdade att han aldrig skulle ha köpt huset om han hade fått tillgång till informationen om fuktproblemen. Det tror inte tingsrätten på, och pekar på det lägre priset. Till artikeln >>

Lurad 82-åring får tillbaka sin tomträtt

11 mars, 2015 i Konsumenträtt

En 82-årig man, som enligt ett gåvobrev skänkt sin bostadsfastighet till en före detta svärdotter, får tillbaka sin fastighet. Det skriver Vlt. Västmanlands tingsrätt menar att gåvobrevet är ogiltigt med stöd av avtalslagen. Tingsrätten konstaterar att det, trots allt, är mycket möjligt att 82-åringen själv undertecknat gåvobrevet trots att han sedan åtminstone i början 2012 led av en demenssjukdom av Alzheimertyp. Tingsrätten anser dock att ”NN (svärdottern) har begagnat sig av 82-åringens oförstånd för att få tomt-rätten i gåva” och förklarar därmed gåvobrevet ogiltigt. Till artikeln >>

Far och son frias från investeringsbedrägeri

1 december, 2014 i Bedrägeri, Ekonomi

Växjö tingsrätt friar en 67-årig man och hans son från åtalet om grovt bedrägeri. De misstänktes ha kommit över miljonbelopp under förespegling om investeringar ­ i vinstgivande bolag, skriver SMP. Tingsrätten konstaterar i domen att målet inte handlar om huruvida företagen som investeringarna skulle ske i var seriösa eller om det var någon form av brottslig verksamhet. I stället är kärnfrågan om investerarna fått riktig information. Rätten pekar bland annat på osäker­heten kring huruvida investerarna fått vad de betalat för och om någon skada överhuvudtaget uppkommit. I brist på tillräckliga bevis frias männen från de grova­ bedrägerierna. Men sonen döms för ett par fall av förskingring som skedde i slutet av 2009 och början av 2010. Till artikeln >>

Fastighetsbolag ljög om storlek på hus

16 januari, 2014 i Handel

Fastighetsbolaget WLE sa vid försäljningen av ett hus att det var 80 kvadratmeter men när köparen Rickard skulle sälja huset kom det fram att det bara var 70 kvadrat, skriver Barometern OT. Han tog ärendet till tingsrätten som dömt till hans fördel och ska ha prisavdrag. Fastighetsbolaget säger nu att det blivit fel och att Rickard ska ha prisavdrag men överklagar domen då man anser att summan är för hög. Läs mer >>

Nummerupplysningen överklagar tingsrättsdom

29 oktober, 2013 i Bedrägeri

Estländska Nummerupplysningen OU har överklagat domen från fjärde oktober i målet FT6154-13, där Södertörns tingsrätt fann uppdateringsblanketten vilseledande och avtalet ogiltigt. Igår lämnades överklagandet i till Svea hovrätt av Advokataktiebolaget Independent Laywers, som företräder Nummerupplysningen. Juristen Stefan Köhler begär anstånd till 12 november med att imkomma med grunder för företagets talan, eftersom han ”för närvarande är mycket hårt arbetsbelastad samt mellan kommande semester”. Den stämde företagaren företräds av Företagarna. Innan målet tas upp måste hovrätten bevilja prövningstillstånd.