Du går nu igenom arkiven för tvistlösning.

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot ett betänkande från en utredning om tvistlösning på konsumentområdet, skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och att föreslå hur nyligen antagen EU-lagstiftning bör genomföras. Bland förslagen finns att ARN öppnas för fler tvister mellan konsumenter och näringsidkare, t.ex. rörande telefoni och tvister om värmepumpar. Beloppsgränserna ska sänkas, och nämnden kompletteras av godkända privata branschnämnder. ARN får också i i uppgift att hjälpa konsumenter och näringsidkare att komma överens om hur en tvist ska lösas. ARN:s beslut förblir dock endast rekommendationer. Bindande beslut från ARN skulle vara krångligare för konsumenter och avsevärt dyrare för det allmänna – samtidigt som ingenting talar för att fler näringsidkare än i dag skulle följa ARN:s beslut, menar utredaren. Förslagen går nu ut på remiss i tre månader. Till pressmeddelandet >>

Debatt: Vi ska öka skyddet vid förlängda avtal

5 juni, 2014 i Allmänt

Regeringen föreslår nu regler för att förhindra att konsumenter mot sin vilja blir bundna av avtal som förlängs automatiskt. Samtidigt arbetar vi med andra åtgärder för att förbättra konsumenternas rättigheter, skriver Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson i SvD. Villkor om automatisk avtalsförlängning finns i allt från gymavtal till avtal om virusskydd för datorer. Ofta blir konsumenten uppmärksammad på den automatiska förlängningen först när han eller hon får en faktura för den nya perioden eller genom att konsumenten ser att det har dragits pengar från bankkontot. Det kan då vara för sent att säga upp avtalet. Det är inte rimligt. Regeringens förslag innebär därför en skyldighet för näringsidkaren att påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas. Om det inte sker så har konsumenten rätt att säga upp avtalet, skriver de. Andra saker regeringen arbetar med är enklare tvistlösning mellan konsumenter, där EU-gemensamma regler kommer finnas på plats i juli 2015. Konsumentverkets tillsyn ska bli skarpare, och konsumentvägledningen bli jämnare över landet. Till artikeln >>