Du går nu igenom arkiven för Ulf Stenberg.

Debatt: Konsumenter måste oftare få rätt i domstol

10 november, 2014 i Konsumenträtt

Småhusägare och andra konsumenter bär i dag ett tungt ansvar för rättegångskostnader i allmän domstol (tingsrätt och hovrätt), vilket gör det svårare för dem att få juridiskt rätt. Ett exempel är tvister mellan småhusägare och byggföretag. Det skriver Ulf Stenberg, chefsjuristpå Villaägarnas Riksförbund, på SvD Opinion. Genom att processerna är dyra och det inte sällan används som processuell taktik från byggbolagens sida att fördyra processerna, kastar många konsumenter in handduken på ett tidigt stadium. Många tvister når inte ens allmän domstol, då konsumenterna inte vågar processa på grund av risken att drabbas av höga rättegångskostnader. Villaägarna föreslår därför ett begränsat konsumentansvar för rättegångskostnader om högst två basbelopp (88 800 kronor) vid konsumenttvister. Då skulle fler småhusägare och andra konsumenter våga använda sig av domstolarna för att få rätt. Det skulle även gagna rättsutvecklingen med fler avgöranden på konsumentområdet. Till artikeln >>

”Mest omfattande försöket till lagfartskapning”

8 oktober, 2014 i Bedrägeri

De senaste veckorna har det varit minst tretton försök att kapa lagfarter i Malmötrakten, skriver HD. Det är det mest omfattande försöket som har gjorts i Sverige att kapa lagfarter. Den bedömningen gör Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund som har följt frågan sedan 2007. Det brukar vara ett till sex fall om året. Han efterlyser ett system där fastighetsägare alltid automatiskt blir upplysta om att en ändring av fastighetsregistret är på gång – innan ändringen genomförs. Patricia Sörensen, enhetschef på Lantmäteriet, menar att de säkerhetsrutiner som finns är tillräckliga och att de fungerar. Lantmäteriet har som rutin att alltid skicka en underrättelse till säljaren när det sker ett ägarbyte av fastigheter och lagfarten har ändrats. Det ger husägaren tillräckligt med möjligheter att reagera, menar hon. Till artikeln >>

Viktigt syna huset före köp

11 augusti, 2014 i Handel

Snart kommer bostadsförsäljningarna igång igen efter sommaren. För den som funderar på att köpa hus kan det vara läge att redan nu förbereda sig och tänka igenom köpet som kan bli ditt livs viktigaste affär, skriver DN. –  Vad många glömmer att räkna med är att reparationer och underhåll kan vara förhållandevis kostsamma på ett hus, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund. En nyckelfråga inför ett köp är därför att kontrollera husets skick ordentligt. – Vid visningar har alltför många för stort fokus på ytskikt, som en omodern spis eller sprucken tapet. Det är saker som lätt går att fixa, ­säger Ulf Stenberg. Till artikeln >>

Motsatta domslut om problemfasaderna

28 januari, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Två hovrättsdomar som rör enstegstätade fasader ger totalt skilda besked i ansvarsfrågan. Men orsaken är att domarna rör olika lagstiftning, skriver Ny Teknik. I mars 2012 kom Hovrätten över Skåne och Blekinge fram till att en familj med fuktskador i sin villa i Helsingborg skulle få prisavdrag på köpeskillingen. Köparna borde kunna förvänta sig en fungerande fasad. Avdraget motsvarade kostnaden för att riva fasaden och bygga upp den igen med luftspalt. Myresjöhus som har uppfört 34 hus i Svedala som nu har fuktproblem, behöver inte betala husägarna för en ny tvåstegstätad fasad. Det kom Göta hovrätt fram till i en dom i förra veckan. -Domarna är stötande eftersom de innebär en privatperson som säljer i andra hand får ta ansvar för fel, medan byggbolaget som har byggt huset slipper, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund. Till artikeln >>

Debatt: ”Småhusköpare måste få bättre konsumentskydd”

23 januari, 2013 i Konsumenträtt

Sverige saknar fungerande konsumentskydd vid småhusbyggen. Det är kontentan av en hovrättsdom nyligen då ett byggföretag friades från ansvar för omfattande mögelskador. Vi föreslår ett tak för rättegångskostnader så att fler konsumenter vågar ­använda sig av domstolarna. Det skriver Ulf Stenberg på Villaägarnas riksförbund i DN. I praktiken innebär domen att småhusbyggandet är en experimentverkstad på konsumenternas bekostnad. Till artikeln >>

Dyr fuktdom för skånska villaägare

21 januari, 2013 i Konsumenträtt

Hovrätten friar Myresjöhus – ett dråpslag för de boende i de fuktskadade villorna i Svedala. Domen kan på sikt drabba många andra som bor i hus med enstegstätade fasader, skriver TT. Villorna byggdes av Myresjöhus 1999–2003 med enstegstätade fasader. Fasaderna drabbas ofta av fukt- och mögelskador, men det var först 2007 som det i Sverige slogs larm om fasadtypens brister. Tiotusentals hus har byggts med metoden. Vissa liknande fall har tidigare ersatts via byggfelsförsäkring, men det kan ändras efter hovrättsdomen som kan bli vägledande. – Generellt kan man säga att domen kommer fram till att husen byggdes så som då ansågs vara fackmannamässigt. Enligt skadebegreppet i lagen om byggfelsförsäkring är det därför inte ett fel som täcks av försäkringen, säger Andreas Kozub, kommunikatör på byggförsäkringsföretaget Gar-Bo.

Konsumentskydd brister vid nybygge av hus

1 oktober, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Det är livets kanske viktigaste affär. Men skyddet för konsumenten lämnar mycket övrigt att önska. I värsta fall kan köpet av den nyproducerade villan sluta i en privatekonomisk katastrof, skriver SvD. Med lite otur kan man drabbas av omfattande förseningar, budgetlösningar från golv till tak, byggfusk, och i värsta fall en husleverantör i konkurs. – Vi har väldigt många sådana fall på vårt bord. När olyckan väl är framme har man väldigt dåligt skydd som konsument, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund. Hans äger att många av de vanligaste fällorna undvikas. En byggkonsult kan hjälpa till, en kreditupplysning kan varna för företag på fallrepet. Och när det gäller de så viktiga avtalen kan både en extern jurist och mäklaren hjälpa till. – Se också till att ha ett vite för husbyggaren om bygget blir försenat. Och framför allt, betala aldrig i förskott, säger Ulf Stenberg. Till artikeln >>