Du går nu igenom arkiven för Uppsala universitet.

Skenet bedrar – saltstenslampan är en bluff

27 mars, 2017 i Bedrägeri, Hälsa

En rad hälsobutiker påstår att saltstenslampor renar luften och dödar luftburna bakterier inomhus. Påståendena stämmer inte och kan bryta mot lagen, skriver P4 Göteborg. – De utsöndrar negativa joner, som balanserar de positiva jonerna. Och positiva joner kommer från telefoner, datorer, tv och så vidare. Då balanserar det detta och gör att vi inte får lika mycket av det negativa av strålningen från telefoner och så. Sedan är den även en luftrenare, sade en av säljarna i de butiker som P4 Halland besökte. Matematikern Måns Thulin vid Uppsala universitet, som med hjälp av experter inom fysik och medicin har granskat saltstenslampan, säger att det här handlar om rent ”bondfångeri”. – Man kan inte ändra halten av positiva och negativa joner i luften på det sättet därför att så fort man får ut en negativ jon från saltet, så skulle man också få ut en positiv, säger han. – Dessutom är det väldigt tveksamt om en glödlampa, särskilt en modern lågenergilampa, skulle kunna tillföra tillräckligt mycket energi för att över huvud taget bryta de här jonbindningarna, säger Måns Thulin. På en av butikernas hemsidor står det även att saltstenslampor är nyttiga mot elallergi. Konsumentverket säger att hälsobutikernas påståenden kan bryta mot lagen, eftersom de inte håller vid en vetenskaplig granskning. Från hälsokedjan Life svarar deras informationsansvarige att butikerna har gjort fel och att det inte finns några belägg för påståendena. Till artikeln >>

Uppsalaforskaren: ”Man behöver inte betala kravbreven”

27 februari, 2017 i Konsumenträtt

En dansk advokatbyrå kommer snart att skicka ut kravbrev till svenska fildelare där de uppmanas betala tusentals kronor. Men enligt Uppsalaforskaren Sanna Wolk måste man inte betala, skriver SVT Nyheter Uppsala. – Det har alltid varit möjligt att skicka kravbrev, om man har en rättshavare som har gett det uppdraget. Men bara för att man får ett kravbrev måste man inte betala det, säger Sanna Wolk, docent i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Om man inte vill betala kravet måste man höra av sig till dem som skickat det och meddela att man bestrider kravet. – Man behöver dock inte ange någon grund för det. I slutändan är det en domstol som måste avgöra om man ska betala eller inte. Till artikeln >>

Ny Uppsalastudie: Mycket mjölk kan korta livet

15 februari, 2017 i Hälsa, Livsmedel

Personer som dricker mycket mjölk löper ökad risk för förtida död. Inte ens om mjölkdrickandet kombineras med att äta mycket frukt och grönt kan denna överrisk helt försvinna, skriver UNT. Slutsatsen kommer från en studie vid Uppsala universitet och Karolinska institutet bland närmare 106 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län. – Våra nya forskningsresultat stärker hypotesen att en hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum. Till artikeln >>

Tesla på väg att starta en elrevolution

11 maj, 2015 i Ekonomi, Miljö

Batterier som lagrar el från sol- och vindkraft behövs för en fossilfri energiförsörjning. Elbilstillverkaren Tesla nya batteri för hemmabruk kan vara ett steg på vägen, även om de rymmer lite och elen blir dyr, skriver DN. Lanseringen jämförs med Apples första Iphone: ingen ny teknik, men snyggt paketerat, användbart och tilltalande. – Ingen har vågat göra detta tidigare. Tesla är modiga och säger: nu satsar vi. Vi bygger en fabrik och litar på våra ingenjörer. De tjänar förmodligen inte så mycket från början, precis som det var med de smarta telefonerna. Men de räknar nog med att snart få upp volym och göra vinst, kanske inom ett halvår, säger Harald Överholm, som tidigare forskat om solceller och nu säljer lösningar med solpaneler till företag. Till artikeln >>

Silver framkallar antibiotikaresistens

4 maj, 2015 i Hälsa

En ny avhandling från Uppsala universitet visar att silver saknar effekt mot viktiga sårbakterier och att användningen av silvertillsatser leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Det skriver UNT. – Att undvika produkter med silvertillsatser kan vara en första åtgärd för att förhindra uppkomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier, och därmed öka chansen att vi kan bevara fungerande läkemedel för våra barnbarn. Antibiotikaresistens är ett problem som vi alla i samhället berörs av och som vi alla kan påverka. Bara vi är medvetna om det, säger Susanne Sütterlin, specialistläkare i klinisk mikrobiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Till artikeln >>

Så blir du läst av din e-bok

16 april, 2015 i Allmänt

Hur snabbt läser du? Hur länge? Var slutar du? Via läsplattor och e-böcker blir läsbeteenden möjliga att mäta, skriver DN. Med läsplattor, applikationer, e-böcker får återförsäljare och förlag noggrann tillgång till sådant som förut varit omöjligt eller svårt att mäta: läsningens mekanik – läsarnas individuella vanor och beteenden. Läsardatan sparas sedan i centrala databaser. Hur den skördade informationen i slutändan används varierar, men vissa förlag ser det som konkret input på hur man göra litteraturen mer läsaranpassad. Alexandra Borg är doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om digital läsning. Hon tror inte att ett Orwellskt övervakningsförfarande kommer att generera stor litteratur, men ser ändå ljusa sidor med interaktionen. Borg menar även att paniken kring synen på den digitala datainsamlingen till stor del handlar om en romantiserad bild av författaren och boken. Till artikeln >>

”Reklam parasiterar på vårt förtroende”

3 mars, 2015 i Handel

Varumärkesstärkande historier har blivit ett slags termiter som underminerar berättandets grundidé. En ny avhandling granskar corporate storytelling – populärt även bland organisationer, kommuner och Svenska kyrkan, skriver Merete Mazzarella i SvD. Som litteraturvetare konstaterar man att metoden inte är ny: på 1800-talet användes den i nationalstatens tjänst, skriver hon. Men i dag är det inte nationsbyggande som gäller utan en samhällsordning där också kommuner och Svenska kyrkan fungerar som företag, där vi alla alltid är kunder – kunder som företagen till varje pris vill upprätta en personlig relation till. I en tankeväckande avhandling, ”Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation” (Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet), visar språkvetaren Hanna Sofia Rehnberg med fyra exempel hur detta går till. Till artikeln >>

Ledare: Nej till låtsasmedicin

12 januari, 2015 i Hälsa

Regeringen bör värna mer om patientsäkerheten än om antroposoferna, skriver GP i en ledare. Läkare får i dag inte rutinmässigt ordinera till exempel homeopatiska preparat eftersom dessa inte har någon dokumenterad effekt och det därmed skulle räknas som kvacksalveri. De av Miljöpartiet omhuldade antroposoferna, som driver Vidarkliniken i Järna, har trots det till följd av en rad undantag och dispenser kunnat fortsätta att sälja och behandla människor med alltifrån kvicksilver till mistel. Men nu kräver EU till följd av en dom i EU-domstolen, att Sverige antingen stoppar preparaten eller införlivar dem i den svenska läkemedelslagstiftningen. Av allt att döma verkar den rödgröna regeringens plan vara det sistnämnda. Till artikeln >>

Hårdare krav kan slå ut snabblåneföretag

2 januari, 2015 i Ekonomi

Från och med 1 januari ökar kraven på företag som sysslar med sms-lån eller andra typer av snabblån, skriver SR Ekot. Finansinspektionen börjar från och med det nya året att utöva tillsyn över branschen. Myndigheten tror att nästan hälften av snabblåneföretagen som fanns 2014 kommer att läggas ned när kraven nu höjs. – Det handlar väldigt mycket om att de ska ha en sund kreditgivning, och det betyder att de måste kolla innan de lånar ut om kunden kan betala tillbaka. Kan man inte det ska man inte heller ge den här konsumenten ett lån, säger Malin Omberg, chef för konsumentskydd på Finansinspektionen. Sms-lånen började komma under 2006 och har under det senaste året ökat kraftigt. En av Sveriges främsta experter på området är Torbjörn Ingvarsson som är docent i civilrätt på Uppsala universitet. – Jag skulle vilja säga att det i första hand är ett politiskt misslyckande. Åtgärderna har tagit alldeles för lång tid, säger han. Till artikeln >>

Vello-Flex magnetmadrasser håller inte vad som utlovas

9 december, 2014 i Bedrägeri, Hälsa

Magnetmadrassen sägs kunna verka smärtlindrande i muskler och mjukdelar i hela kroppen, men inga systematiska vetenskapliga studier har med ett undantag kunnat bekräfta att permanentmagneter skulle kunna vara bra för behandling av specifika symptom eller sjukdomar. Villaägarna har låtit utvärdera produkten och resultatet är att den åtminstone inte är tillräckligt bra för att det ska vara meningsfullt att införliva metoden i den evidensbaserade sjukvården. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande. – Det saknas vetenskapliga skäl att anta att permanentmagneter kan ha smärtlindrande effekt. Och den läkare som citeras i marknadsföringen kan inte betraktas som auktoritet på smärtbehandling utan omhuldar tvärtom en rad tveksamma eller pseudovetenskapliga metoder, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet. Till artikeln >>