Du går nu igenom arkiven för ursprungligt fel.

Bil havererade efter reparation – ägaren får rätt

3 april, 2017 i Konsumenträtt, Motor

En man från Söderhamn har anmält ett Hudiksvallsföretag till ARN efter en misslyckad bilreparation. Företaget måste nu stå för reparationskostnaderna, skriver helahälsingland.se. Tvisten börjar med ett misslyckat kamremsbyte. Efter att den Söderhamnsbördiga mannen lämnat in sin bil till Hudiksvallsföretaget byttes kamremmen ut. Men ett par månader senare blev det problem igen efter att en pinnbult till kamremsträckaren lossnat. Trots ytterligare reparationer havererade bilen. Vid ett återbesök uppger företaget att haveriet troligtvis har orsakats av problem i motorn från en längre tid tillbaka. ARN bedömer att företaget har brustit i sin fackmässighet genom att låta kunden hämta ut bilen utan att informera eller ha undersökt motorns nedgångna skick nämnare, och därmed bidragit till den uppkomna skadan. Till artikeln >>

”Hundanpassad konsumentköplag kan bli verklighet”

3 april, 2017 i Handel, Konsumenträtt

Riksdagen har gett regeringen ett tydligt besked: konsumentköplagen bör ses över och bli bättre anpassad för köp av levande djur – oavsett om det gäller en häst, katt eller hund. Det skriver Svenska Kennelklubben i ett pressmeddelande. Ett levande djur betraktas idag som vilken vara som helst i konsumentköplagen. Det innebär att de lagar och regler som gäller vid köp av ett kylskåp i vitvaruaffären också gäller vid köp av en hund, häst eller katt, vilket lämnar uppfödaren i en svag ställning i förhållande till konsumenten. Om konsumenten påstår att det är något fel på djuret har uppfödaren ensam fullt ansvar att bevisa att de fel som visar sig inom sex månader från köpet inte fanns vid försäljningen. – Hundar är levande varelser som förändras varje dag och det är oftast omöjligt att avgöra exakt vad som gjorde att hunden blev sjuk just då. Jag tror ingen skulle komma på tanken att gå tillbaka till affären med ett fång tulpaner för att de börjar sloka efter tio dagar, och hävda att säljaren har ett ansvar i upp till tre år för att blommorna inte ska bli sämre, säger vd Ulf Uddman. Till artikeln >>

Jack i tv ska ersättas

15 november, 2016 i Konsumenträtt

Mannen upptäckte ett jack i tevens bildskärm, redan när han försiktigt packade upp den. Butiken i Stockholm hävdar att han själv orsakat skadan, skriver DD. Leverantören påpekade att emballaget inte var skadat, alltså var det ingen fraktskada eller lagerskada. Företaget ifrågasatte också de vittnen som kunden har eftersom de står i beroendeställning till mannen. ARN menar att felet var ursprungligt ovh att kunden bör få en ny tv utan extra kostnad. Till artikeln >>

Bilfirma ska betala reparationer

11 november, 2016 i Konsumenträtt, Motor

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ger en Karlskogabo rätt mot en bilfirma i Örebro och rekommenderar företaget att betala reparationer för 5436 kronor, skriver NWT. Kort efter köpet av den begagnade bilen visade det sig att bromsbelägg och bromsskivor behövde bytas. Bilfirman ville inte stå för kostnaden, och arbetet fick göras på en annan verkstad. Till artikeln >>

Man fick rätt för trasigt badrum

11 oktober, 2016 i Konsumenträtt

En man från Linköping köpte badrumsinredning för 22 840 kronor. Direkt efter att toaletten monterats upptäckte mannen att det började rinna vatten från den. Dessutom hade två kommoder sprickor, skriver Corren. Företaget, Swedsmart AB, motsatte sig kravet och menade att sprickorna i kommoderna, som var i trä, hade utsatts för normalt slitage i direktkontakt med vatten. De menade att kunden själv hade ansvar för att torka av dem och att ha ett badrum med bra ventilation. ARN anser att felet upptäcktes inom sex månader från leveransen och enligt konsumentköplagen anses då felet ha funnits redan vid leveransen, såvida inte säljaren kan bevisa motsatsen. Företaget motsatte sig inte beslutet och kommer nu få betala tillbaka beloppet på 11 970 kronor för de trasiga varorna. Till artikeln >>

Hudikbo vinner tvist om självexploderande glasruta

11 oktober, 2016 i Konsumenträtt

För drygt två år sedan köpte en man från Hudiksvall skjutbara uterumspartier i aluminium respektive glas av ett företag i Skåne. Varorna, som kostade 44 000 kronor, levererades lite senare samma år. Bolaget bytte ut ett glasparti som mannen inte var nöjd med, skriver helahälsingland.se. I februari i år självexploderade en annan glasruta, och mannen krävde en ny. Med tanke på det tidigare felet på en annan ruta och bilderna som mannen har visat bedömer ARN att det är klart mer sannolikt att glasrutan spruckit på grund av ett ursprungligt fel än av någon annan anledning. Därför anser nämnden att mannen har rätt till en ny glasruta och rekommenderar företaget att kompensera kunden. Till artikeln >>

Bilhandlare sålde trasig bil – kunden ska ersättas

22 augusti, 2016 i Konsumenträtt, Motor

Strax efter köpet upptäckte kunden en rad fel på bilen som inte framgick vid köpet. Allmänna reklamationsnämnden ger honom nu rätt till ersättning från bilhandlaren, skriver helahälsingland.se. Av kontraktet framgick att bilen såldes i befintligt skick och att säljaren inte ansvarar för dolda fel. Inga garantier gavs. Säljaren sa att det inte fanns några fel på bilen, men påpekade att den inte var ny och att det fanns skönhetsfel, så som rost. ARN menar att den var i väsentligt sämre skick än vad köparen hade kunnat vänta sig. Att bilen såldes utan garantier spelar ingen roll, då säljaren inte ska kunna friskriva sig från ansvar. Däremot behöver bilhandlaren inte betala för alla reparationer, då kunden lagade dessa hos ett annat företag utan att först reklamera bilen. Till artikeln >>

Vinner delvis tvist efter bilköp

1 mars, 2016 i Konsumenträtt, Motor

En Finspångsbo är missnöjd med ett bilköp. Nu rekommenderar ARN bilfirman att betala ersättning till kunden, skriver Folkbladet. Finspångsbon begärde totalt 16 000 kronor i skadestånd för kamremsbyte, montering av nya däck, styrledsbyte, framvagnsinställning och reparation av airbag. ARN konstaterar i sitt beslut att Finspångsbon inte bevisat att företaget lovat att bilen skulle levereras med bytt kamrem. Detta gäller även att dubbla uppsättningar däck skulle ingått i priset. När det handlar om de glappa styrlederna och den ”hoplimmade” airbagen anser nämnden däremot att det är fråga om köprättsliga fel, och rekommenderar att mannen resätts med 2800 kronor. Till artikeln >>

Remisskritik mot förslag på nya e-handelsregler

1 mars, 2016 i Handel, Konsumenträtt

EU-kommissionen har föreslagit nya konsumenträttsliga regler för e-handel av varor och digitalt innehåll. I sitt remissvar hävdar Svensk Handel är att förslaget lägger alltför stor vikt vid konsumentskyddet, skriver Dagens Handel. EU-kommissionens förslag är en del av den så kallade DSM-Strategin (digital single market strategy) och syftar till att minska olikheterna mellan medlemsstaternas konsumenträttsliga regler. Svensk Handel skriver i kritiken att det till exempel inte finns någon skyldighet för konsumenten att reklamera ett fel inom skälig tid till säljaren och säljaren ska ha bevisbördan för ursprungliga fel under hela den tvååriga reklamationstiden. En annan del som Svensk Handel riktar kritik mot är att förslaget endast avser försäljning online vilket i så fall kommer att leda till att det blir olika regler som gäller för köp på nätet och köp i butik. Till artikeln >>

Säljaren ansvarar för bastudörr som exploderade

22 januari, 2016 i Konsumenträtt

Bastudörren exploderade när köparen skulle installera den, men säljaren ville inte ersätta köparen. Nu har ARN gett köparen rätt, skriver Byggahus. Köparen menar på att glaset hade ett dolt fel vid leveransen och att det inte har förekommit något slag mot dörren eller någon olycka som har orsakat felet. Säljaren å sin sida menar på att instruktioner inte har följts eftersom varan var hel när den överlämnades till köparen. I regel brukar köparen ha bevisbördan efter avlämnandet av varan men enligt det här beslutet så följer man andra paragrafer i lagen och lägger bevisbördan på säljaren istället. Till artikeln >>