Du går nu igenom arkiven för utvecklingsfel.

Byggfelsförsäkringen tas bort – ersätts med en ny försäkring

16 maj, 2013 i Handel, Konsumenträtt

I går överlämnades betänkandet ”Rätta bygg-felen snabbt! – med effektivare förelägganden och försäkringar” till civil- och bostadsminister Stefan Attefall av utredaren Björn Hedlund. Utredningens förslag innebär att konsumentskyddet stärks genom att den nuvarande byggfelsförsäkring tas bort och ersätts med en ny försäkring, skriver Fastighetssverige. De som ska omfattas av försäkringens skydd föreslås vara enskilda konsumenter som köper byggandet av ett småhus (ny-, till- och ombyggnad) samt bostadsrättsföreningar som uppför flerbostadshus. Detsamma föreslås gälla även vid byggande av fritidshus och ägarlägenheter. Dock omfattas inte så kallade självbyggare och byggnader för hyresrätter av utredningens förslag. Ett krav är att byggkostnaderna ska övergå 445 000 kronor (10 prisbasbelopp, PBB) för att en åtgärdandeförsäkring ska behövas. Till artikeln >>

Ny byggfelsförsäkring kan bli mycket dyrare

15 maj, 2013 i Konsumenträtt

Den obligatoriska försäkringen för den som bygger nytt kan fördyras kraftigt. Det blir följden av de förändringar som föreslås kring byggfelsförsäkringen, skriver SVT Nyheter. Idag presenteras den utredning som fick bostadsministerns uppdrag att överse skrotningen av lagen. Istället föreslås att försäkringen utökas och även gäller utvecklingsfel, där ny byggteknik använts. – En försäkring som idag kostar 20.000 kronor för ett småhus kan med det nya förslaget komma att kosta 70.000–90.000 kronor, säger Kåre Eriksson, vd på AB Bostadsgaranti. Samtidigt föreslår utredaren att självrisken kan höjas till 44.000 kronor – en fördubbling jämfört med i dag. Till aritkeln >>

Myresjöhus i tvist med skånska villaägare

6 december, 2012 i Konsumenträtt

I tisdags inleddes förhandlingarna i Göta hovrätt där Vetlandaföretaget Myresjöhus stod inför rätta. Husägare från skånska Svedala har stämt företaget sedan hus som företaget byggt fått fuktskador, skriver SR Jönköping. – Det är inte säkert man gjort det medvetet men man har överhuvud taget inte brytt sig om att undersöka konstruktionens lämplighet innan man börjat använda den. Det fanns exempel redan från 80-talet i USA om problem med exakt den här typen av fasader, säger Nils Petersen som företräder bostadsägarna. I tingsrätten fick 23 av de 34 husägarna rätt. Till artikeln >>

Ministern vill att byggbolagen tar sitt ansvar

10 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Mängder av husägare med enstegstätade fasader har drabbats av fuktproblem. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) tycker att byggbolagen måste ta sitt ansvar för att lösa situationen, skriver Ny Teknik. Attefall är inte beredd att agera för att byggfelsförsäkringen ska täcka utvecklingsfel utan vill avvakta hur rättsprocesserna om enstegstätade fasader utfaller i hovrätt eller högre instans. – Det kan vara så att domstolarna kommer fram till att det finns ett otydligt konsumentskydd, då måste vi överväga hur vi ska utforma det i framtiden, säger han. Till artikeln >>