Du går nu igenom arkiven för villaförsäkring.

Huset brann ner – ersätta inte fullt

27 september, 2016 i Konsumenträtt

Kulturprofilen Heide Krönlein har vid 76 års ålder tvingats se sitt hem i Vuollerim brinna ner, skriver SVT Nyheter Norrbotten. Det var många år sedan hon tog sin husförsäkring och så har åren gått utan att hon funderat så mycket över den. Nu vill hon råda andra att sätta sig in i de faktiska villkoren innan det händer någonting. – Försäkringsbolaget har gett mig startpengar och de har betalat hyran, men nu måste jag försöka klara mig själv. Jag har fått åldersavdrag på allting jag ägt. Jag hade behövt en förklaring vad som gäller egentligen för nu skrev jag under en helt felaktig försäkring. Huset är penningförsäkrat och garaget är fullvärdesförsäkrat, för jag hängde inte med riktigt, jag visste bara att jag måste ha en fullvärdesförsäkring, men jag har tagit en fullvärdespenningförsäkring, säger Heide Krönlein. Till artikeln >>
Anna-Karin Baltzari-Danfors på Konsumenternas försäkringsbyrå har satt sig in i Heidi Krönleins situation och hon är inte överraskad. – Tyvärr är det många som inte riktigt vet vad deras villaförsäkringar omfattar för skydd. I Heide Krönleins fall är en av fallgroparna att hon valde en penningförsäkring för huset i stället för en fullvärdesförsäkring, säger hon. En penningsvärdesförsäkring innebär att kunden vid exempelvis brand bara är skyddad upp till ett speciellt belopp, minus åldersavdrag. – En fullvärdesförsäkring är mycket bättre för då har man rätt att få ett nytt hus återuppfört, säger hon. Till artikeln >>

” Moderna Försäkringar backar från vilseledande marknadsföring”

3 december, 2014 i Handel

Villaägarnas Riksförbund har anmält Moderna Försäkringar till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Efter tillsynsbrev från Konsumentverket, backar Moderna Försäkringar nu från den vilseledande marknadsföringen, skriver Villaägarna. Till pressmeddelandet >>

Villkor varierar när villan svämmar över

24 oktober, 2014 i Konsumenträtt

Ersättningen vid översvämningar kan variera stort beroende på bolag och val av försäkring, skriver Sydsvenskan. Skador vid översvämning ska täckas av en vanlig hem- och villaförsäkring. – Men det är viktigt att komma ihåg att inte alla vattenrelaterade skador ersätts, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Försäkringen gäller endast då vatten tar sig in genom avlopp eller då vattennivån utanför huset är så hög att det sipprar in genom exempelvis ventilation eller fönster. Försäkring täcker inte om det rinner regnvatten genom yttertaket, eller om om vatten kommer in i huset via dålig dränering. Olika försäkringar skiljer sig främst åt vad gäller åldersavdrag, det vill säga att ersättningen minskar i takt med att egendomen blir äldre. Till artikeln >>

Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför villaförsäkringar

16 september, 2014 i Ekonomi, Tester

Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå poängbedömer sedan en tid flera olika försäkringar. Från och med idag sätter vi poäng också på villaförsäkringar, skriver man i ett pressmeddelande. – Alla villaförsäkringar är inte lika. Vi vill vara en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och poängbedömer därför olika försäkringars innehåll. Nu blir det mycket enklare att ta reda på hur din villaförsäkring står sig innehållsmässigt, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Bolagen rangordnas i jämförelsen, och dessutom visas Svenskt kvalitetsindex betyg på kundnöjdhet. Till pressmeddelandet >>

Kolla om fackets rabatt ger lägst pris

6 mars, 2014 i Ekonomi

Det är värt att kontrollera om den hemförsäkring du kan teckna via facket är det billi­gaste alternativet för just dig, skriver ST:s facktidning Publikt. – Det bolag ditt förbund har valt kan vara dyrare trots rabatten. Premierna skiljer sig mycket åt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. – I och med att hemförsäkringen inte är framförhandlad på samma sätt som personförsäkringarna ska man vara en kritisk konsument, säger STs ekonomichef Minna Engberg, som sitter i förbundets försäkringskommitté. Det gäller dock att jämföra villkoren och omfattningen av hemförsäkringen, vilket kan vara snårigt. Läs mer >>

Försäkringsbolaget betalar inte bortforsling

10 december, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Stormen Sven fällde Mihalys gran tvärs över grannens tomt och ut på vägen i ett villaområde i Malmö. Uppsågning, röjning och bortforsling med kranbil går på runt 20 000 kronor men försäkringsbolaget kommer inte stå för kostnaden, skriver Sydsvenskan. Detta eftersom alla byggnader förskonades vid fallet och villaförsäkringen täcker främst skador på bostadshuset. Läs mer >>

Så får du ersättning för stormskador

29 oktober, 2013 i Ekonomi

Nu när stormen Simone dragit vidare till Finland kan vi börja summera skadeläget och många kanske behöver kontakta sitt försäkringsbolag. Men det gäller att göra rätt om man vill ha ut full ersättning på försäkringen, skriver Sydsvenskan. – Fotografera alla skador och kasta inte skadat gods. Ta kontakt så fort som möjligt och sitt inte och fundera, säger Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå. Läs mer >>

Sällan försent att försäkra sig

29 oktober, 2013 i Ekonomi

Det stora samtalsämnet igår var stormen Simone. Att den skulle förstöra en del var väntat och Sydsvenskan skrev om att det inte var försent att försäkra hus och hem inför den då väntade stormen. För framtiden kan det vara bra att veta att man med ett vanligt telefonsamtal kan försäkra sig om man är dåligt skyddad. En snabb affär – antingen genom en nytecknad försäkring eller en förbättring av redan existerande skydd – ska inte vara några problem. – Man behöver inte ens ha betalt premien. Det avgörande är du har ett avtal – muntligt överenskommelse på telefon gäller, säger Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå. Det enda man ska vara noga med att påtala är att man vill att försäkringen ska börja gälla direkt och inte vid midnatt. Läs mer >>

Svårt att få ersättning för skador av råttor

9 september, 2013 i Allmänt

Förstörda möbler, söndergnagd inredning och elledningar som måste bytas ut. Råttor och möss som tar sig in i bostaden kan ställa till med ordentliga skador. Men någon ersättning från hem-/villaförsäkringen får man vanligtvis inte, visar Testfaktas genomgång. Läs mer >>

Skotta taket – annars gäller inte försäkringen

19 december, 2012 i Konsumenträtt

Mängder av snö har kommit den senaste tiden och fallit tung på hustaken. Men om ditt garage- eller altantak rasar in av snötyngden så täcker inte din villaförsäkring det, skriver SVT Mittnytt. Även för bostadshusets tak kan det finnas undantag. Dels måste hsuet vara byggt enligt byggnormerna, och dels måste ”onormala” mängder snö skottas bort, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå. Till artikeln >>