Du går nu igenom arkiven för Viviane Reding.

EU-parlamentet vill ha starkare dataskydd

13 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

EU:s nya dataskyddsförordning röstades igenom med siffrorna 621 mot 10 när Europaparlamentet skulle säga sitt i den långdragna frågan om att ersätta unionens 20 år gamla regler om dataskydd, skriver CS. I det förslag som parlamentet nu röstat igenom finns bland annat skrivningar om att den som levererar tjänster till EU-medborgare måste anta en enkel märkning som förklarar för konsumenten hur data hanteras och hur den kommer att användas. I parlamentets förslag finns också regler kring hur konsumenten kan kräva att data raderas från tjänster och hur det ska gå att flytta personlig data mellan olika tjänster. Nu ska ministerrådet – medlemsländernas ministrar – säga sitt men dom har inte varit positiva till förslagen. Läs mer >>

Europeisk köplag ska förenkla näthandel

27 februari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

EU-parlamentet ställer sig bakom en europeisk köplag som ska göra det lättare för konsumenter och företag att handla med varor och tjänster över gränserna, skriver Europaportalen. Förslaget, som fick starkt stöd av parlamentet, innebär att en näringsidkare i ett medlemsland och en kund eller en småföretagare i ett annat ska kunna komma överens om att använda den europeiska köplagen istället för de nationella. Det skulle kunna handla om ett gemensamt regelsystem för exempelvis ångerrätt och leveransvillkor. Nu ska medlemsländerna anta lagförslaget men flera länder – bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien – är tveksamma om sådan lag behövs. Innan lagen ens kan bli verklighet måste parlamentet och medlemsländerna enas, och det är oklart om överläggningar kan inledas innan EU-valet i maj. Läs mer >>

Stark lobbying mot EU:s dataskyddsförordning

20 januari, 2014 i Konsumenträtt

En dataskyddsförordning ska införas i EU med syfte att skydda konsumenters personliga data. Tanken med EU-kommissionens ursprungsförslag är bland annat att medborgarna ska få större möjligheter att radera uppgifter på nätet och att företag inte ska kunna lagra och behandla individers personuppgifter utan uttryckligt tillstånd, skriver SvD. Men det pågår en stark och omfattande lobbying mot förordningen och utgången är oviss. Läs mer >>

Vem ska äga makten över dig på nätet?

28 maj, 2013 i Handel, Tele- och internet

Lobbyisternas aktiviteter har nått rekordnivåer inför EU:s nya dataskyddslag, skriver SvD. Allmänhetens engagemang är däremot oväntat svagt när bland annat rätten att sopa igen sina digitala spår, ”rätten att glömmas”, ska upp på bordet. EU:s nya dataskyddsförordning ska ersätta de dataskyddsdirektiv som gäller idag, och som i Sverige ligger till grund för personuppgiftslagen (PUL). Förordningen ska ge samma skydd i alla EU-länder. Förra året presenterade EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding ett förslag där en av de viktigaste punkterna är krav på uttryckligt samtycke från konsumenterna innan företagen får behandla deras uppgifter. En annan är medborgarnas rätt att begära att deras uppgifter raderas. De amerikanska it-bolagen har svarat med en lobbyingkampanj som många beskriver som en av de intensivaste och mest välfinansierade någonsin i Bryssel. De intresseorganisationer som arbetar för medborgarnas interneträttigheter hävdar att EU-kommissionens förslag redan har vattnats ur rejält av de stora företagens påtryckningar. Till artikeln >>

EU-kommissionen agerar för att skydda företag

5 december, 2012 i Bedrägeri

Europeiska kommissionen har lagt fram en rad förslag på åtgärder för att få slut på vilseledande marknadsföringsmetoder, t.ex. sådana metoder som oseriösa katalogföretag ägnar sig åt. Syftet är att förbättra skyddet för företag, yrkesverksamma och icke-statliga organisationer i hela Europa mot oseriösa företag som inte följer reglerna utan använder vilseledande marknadsföringsmetoder. Det skriver kommissionen i ett pressmeddelande. De oseriösa katalogföretagen skickar exempelvis blanketter till företag och uppmanar dem att uppdatera sina uppgifter i deras kataloger, till synes utan kostnad, men tar sedan ut årliga avgifter. Kommissionen har därför aviserat en skärpning av gällande lagstiftning (direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam) för att uttryckligen förbjuda metoder som t.ex. dolda kommersiella syften, och öka kontrollen av att lagstiftningen följs i fall som omfattar flera länder. Kommissionen planerar att lägga fram ett förslag under 2013. Till artikeln >>