• Grupplogga för Fast telefoni
    aktiv för 1 år, 8 månader sedan

    Om operatörer, priser och annat som hör fast telefoni till.

    Offentlig grupp / 6 medlemmar