• Grupplogga för Fast telefoni
    aktiv för 7 månader, 3 veckor sedan

    Om operatörer, priser och annat som hör fast telefoni till.

    Offentlig grupp / 48 medlemmar