• Grupplogga för Internet – modem
    aktiv för 2 år, 2 månader sedan

    Gruppen för de som (finns de?) fortfarande kopplar upp sig till Internet via modem.

    Offentlig grupp / 2 medlemmar